Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturen på vintern

Skapad 2021-01-21 16:24 i Svanberga skola Norrtälje
Kännetecken på vinter. Våra vanligaste svenska djur på vintern, spår och spillning. Några vanliga vinterfåglar.
Grundskola 2 Biologi Svenska Bild
Fast det är riktigt kallt och snöigt på vintern finns det ändå liv ute i naturen. Kanske har du sett spår i snön någon gång. Vem har tassat där, tror du? Och vems är bajset? Vilka vinterfåglar känner du igen? Nu ska du få veta mer om hur naturen fungerar på vintern.

Innehåll

Tid: v.3-5

Konkreta mål

När du har arbetat med detta område ska du kunna:

 • ge exempel på några spår av våra vanligaste djur.
 • ge exempel på hur olika djur lever.
 • ge exempel på några vanliga vinterfåglar.

Vi kommer att:

 • ha genomgångar.
 • arbeta med att söka fakta.
 • arbeta enskilt, i par och i grupp med olika uppgifter.
 • titta på filmer.
 • skriva egna och gemensamma texter.

Så här visar jag att jag kan

 • genom muntliga diskussioner om ämnet där jag är aktiv i samtalet.
 • genom att dokumentera det jag lärt mig.
 • genom att illustrera och svara på olika frågor både muntligt och skriftligt.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  Bl  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Bi  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  Bi  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3

Matriser

Sv Bi Bl
Naturen på vintern

Jag behöver öva mer.
Jag har godtagbara kunskaper
Jag har mer än godtagbara kunskaper
Jag är aktiv och ställer frågor när andra redovisar sina arbeten.
Jag tycker det är svårt att vara aktiv och ställa frågor.
Jag är aktiv och ställer frågor när andra redovisar sina arbeten.
Jag är aktiv och ställer frågor när andra redovisar sina arbeten och kan göra jämförelser till mina arbeten.
Faktakunskap om Svenska djur på vintern.
Jag kan förklara hur ett djur lever på vintern.
Jag kan förklara hur två djur lever på vintern.
Jag kan förklara hur olika djur lever på vintern och göra olika jämförelser dem emellan.
Dokumentera och skriva ner faktatexter.
Jag tycker det är svårt att skriva faktatexter.
Jag kan skriva egna faktatexter.
Jag kan skriva egna faktatexter och jämföra dem med andras fakta.

Ny rubrik

Jag behöver öva mer.
Jag har godtagbara kunskaper
Jag har mer än godtagbara kunskaper
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: