👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

aktivitetsrum vårterminen 21

Skapad 2021-01-21 16:45 i Gläntanskolan Helsingborg
Grundskola F – 1
Eleverna ska tillsammans i grupper samarbete och kommunicera för att kunna genomföra aktiviteterna. I grupperna ska dem göra olika moment tillsammans.

Innehåll

NULÄGE - ​grund för fortsatt planering:

Beskriv: elevernas intressen/behov, lokala mål på skolan/fritidshem

I nu läget känner vi att gruppen behöver träna på samarbete i grupp. Även kunna använda demokratiska former när dem bestämmer och beslutar något. Eleverna får möjlighet att träna på egenskaper och förmågor som vi känner att dem behöver. Eleverna ska tillsammans lösa olika uppdrag där dem ska träna på att uppskatta varandras tyck och tänk och att dem tillsammans hjälps åt i dem olika aktiviteterna.  

 

 

Vilka förmågor ska utvecklas?

Samarbeta

Kommunicera

Turtagning

Lyssna

Diskutera

socialt samspel

 

Hur ska vi arbeta/organisera? Vilka aktiviteter?  
 
VAD:

Samarbetsövningar/utmaningar/tävlingar i olika elevgrupper.

Lekar

Bläckfisk leken

Kedjekommunikation

Bollsporter

charader

Utelek

 

HUR: VI kommer att vara utomhus och genomföra aktiviteterna. Aktiviteterna kommer att vara olika utmaningar där eleverna ska lösa olika uppdrag på skolgården.

Lärandemiljö:  - Lokalitet, material, teknik - Metod, förhållningssätt, estetiska uttryck.

 

NÄR: Aktiviteterna kommer att ske på måndagar och torsdagar.

 

VEM:  Granit och hassan ansvarar för Aktiviteterna.

 

UPPFÖLJNING OCH DOKUMENTATION

Beskriv: Vad ska utvärderas? -Aktiviteten kommer att utvärderas tillsammans med eleverna efter vi är klara med den.

Hur utvärderar vi? -vi utvärderar i smiley format och att barnen får lämna ett tyck och tänk om aktiviteten.

(personal, elever, andra)?

Hur dokumenterar vi? - på vår fritids blogg (https://merkurius.xn--glntanskolan-hcb.se/lilla-fritids/)

Vad ska visas för elever/föräldrar? -Dem elever som får lov att vara med på bild kommer att få vara med på fritdsbloggen, via den kan alla föräldrar se vad dens barn har utvecklat under fritids.

Hur? När? Ansvar? 
 

 

UTVÄRDERING Beskriv: Hur gick det? Tankar framåt? (underlag till nytt nuläge)

 

Vi kommer att utvärdera aktiviteten med eleverna på fritidsråd och vi pedagoger utvärderar det på planeringstid.

 

 

 

Kriterier/kännetecken på de förmågor som vi fokuserar på… ​(Hur visar eleverna att…)

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Gr lgr11  -