Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mitt i Prick 4A Geometri

Skapad 2021-01-21 17:32 i Länna skola Norrtälje
Grundskola 4 Matematik
Nu ska du få använda linjalen igen! Du kommer också att få lära dig några nya ord t e x skärningspunkt, parallell, radie och diameter.

Innehåll

Syfte

Utveckla dina förmågor att:

·         Lösa problem med hjälp av matematik.

·         Använda och förstå begrepp.

·         Välja lämpliga metoder när man räknar.

·         Använda olika uttrycksformer, kommunicera matematik.

·         Att resonera, förklara samband.

Centralt innehåll

·         Geometri

-          Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner och cirklar samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

-          Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg.

-          Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

-          Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, och vinkel med vanliga måttenheter.

·         Sannolikhet och statistik

-          Enkel kombinatorik i konkreta situationer.

·         Problemlösning

-          Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

-          Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Hur

 

Vi kommer att jobba tillsammans mot tavlan.

Du kommer att få jobba självständigt / i grupp/ med en kompis.

Vi jobbar i matteboken, spelar spel, samtalar, färdighetstränar digitalt.

Kunskapskrav

Du ska kunna välja och använda en metod för att…

·         Se skillnad på linjer och sträckor

·         Jämföra vinklar

·         Jämföra trianglars vinklar, sidor och omkrets

·         Se likheter och skillnader mellan fyrhörningar

·         Räkna ut omkrets i enheten rutlängder

·         Räkna ut area i enheten rutor

·         Räkna med radien och diametern i en cirkel

 

Du ska förstå och kunna använda begreppen…

·         Punkt, linje, sträcka, skärningspunkt, parallella linjer, rät/spetsig/trubbig vinkel, rätvinklig/spetsvinklig/trubbvinklig triangel, likbent/liksidig triangel, fyrhörning, parallellogram, rektangel, kvadrat, omkrets, area, cirkel, radie, diameter, mittpunkt, faktor, produkt, kub, passare, passarben

 

Problemlösning, resonemang och kommunikation

Du ska kunna resonera kring, formulera och lösa problem genom att…

·         Använda en tabell

·         Se figurer och vinklar från olika håll

·         Se mönster

Bedömning

 

·         Läraren bedömer dig under arbetets gång.

·         Du får utvärdera och självskatta dina kunskaper efter varje avslutat arbetsområde.

·         Efter avslutat arbetsområde får du göra ett test i matematikboken.

Matriser

Ma
Geometri åk4

Geometri åk4

 • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma   föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma   använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
På väg att nå kunskapskraven
Når kunskapskraven
Når längre än kunskapskraven
Linjer och sträckor
Förstå och kunna använda begreppen: punkt, linje, sträcka, parallella linjer och skärningspunkt.
 • Ma  4-6
Jag är osäker då jag ska rita en linje, en sträcka, parallella linjer och visa var linjer skär varandra, skärningspunkt. Jag behöver hjälp av min lärare.
Jag kan rita en linje, en sträcka, parallella linjer och visa var linjer skär varandra, skärningspunkt.
Jag kan rita en linje, en sträcka, parallella linjer och visa var linjer skär varandra, skärningspunkt. Jag vet också hur man namnger linjer, sträckor och skärningspunkter med versaler eller gemener.
Vinklar
Förstå och kunna använda begreppen: rät, spetsig och trubbig vinkel.
 • Ma  4-6
Jag behöver hjälp av min lärare då jag ska rita (konstruera) olika vinklar: rät vinkel, spetsig vinkel, trubbig vinkel.
Jag kan med hjälp av linjal rita (konstruera) olika vinklar: rät vinkel, spetsig vinkel, trubbig vinkel.
Jag kan med hjälp av linjal rita (konstruera) olika vinklar: rät vinkel, spetsig vinkel, trubbig vinkel. Jag kan också mäta en vinkel med gradskiva.
Trianglar
Förstå och kunna använda begreppen: rätvinklig, spetsvinklig och trubbvinklig triangel.
 • Ma  4-6
Jag vet vad en triangel är men kan inte beskriva olika trianglar: rätvinklig, spetsvinklig och trubbvinklig triangel. Vad skillnaden mellan rätvinklig, spetsvinklig och trubbvinklig triangel är.
Jag kan beskriva olika trianglar: rätvinklig, spetsvinklig och trubbvinklig triangel. Vad skillnaden mellan rätvinklig, spetsvinklig och trubbvinklig triangel är.
Jag kan beskriva olika trianglar: rätvinklig, spetsvinklig och trubbvinklig triangel. Vad skillnaden mellan rätvinklig, spetsvinklig och trubbvinklig triangel är. Jag kan också rita (konstruera) dessa trianglar med hjälp av linjal.
Trianglars vinklar
Kunna jämföra trianglars vinklar, sidor och omkrets och kunna använda begreppen: likbent/liksidig triangel och omkrets.
 • Ma  4-6
Jag kan inte förklara hur en likbent och en liksidig triangel ser ut. Jag kan inte räkna ut triangelns omkrets.
Jag kan förklara genom att berätta eller rita hur en likbent triangel ser ut. Jag kan också berätta om eller rita hur en liksidig triangel ser ut. Jag kan räkna ut en triangels omkrets.
Jag kan berätta om hur en likbent triangel ser ut. Jag kan också berätta om hur en liksidig triangel ser ut. Jag kan räkna ut en triangels omkrets. Jag vet också hur man visar vilka sidor i triangeln som är lika långa.
Fyrhörningar
Se likheter och skillnader mellan fyrhörningar. Förstå och använda begreppen: fyrhörning, parallellogram, rektangel, kvadrat, rät, spetsig och trubbig vinkel.
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Jag kan inte namnen på olika fyrhörningar. Jag kan inte beskriva likheter och skillnader mellan olika fyrhörningar. Jag kan inte konstruera olika typer av fyrhörningar och namnge dem.
Jag kan se likheter och skillnader mellan fyrhörningar. Jag använder orden: fyrhörning, parallellogram, rektangel, kvadrat, rät, sida, spetsig och trubbig vinkel då jag berättar och förklarar. Jag kan också rita olika typer av fyrhörningar och namnge dem.
Jag kan se likheter och skillnader mellan fyrhörningar. Jag använder orden: fyrhörning, parallellogram, rektangel, kvadrat, rät, sida, spetsig och trubbig vinkel då jag berättar och förklarar. Jag kan också rita olika typer av fyrhörningar och namnge dem. Jag kan konstruera olika fyrhörningar med krav. T e x "Rita en fyrhörning med två trubbiga vinklar!" "Rita en fyrhörning med två räta vinklar!"
Omkrets och area
Kunna räkna ut omkrets och area i enheterna rutlängder och rutor. Använda begreppen: omkrets, area, rektangel, faktor och produkt.
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Jag behöver jobba tillsammans med läraren för att kunna räkna ut omkrets och area i enheterna rutlängder och rutor. Jag kan inte använda begreppen: omkrets, area, rektangel, faktor och produkt.
Jag kan räkna ut en fyrhörnings omkrets och area i enheterna rutlängder och rutor. Jag kan använda orden: omkrets, area, rektangel, faktor och produkt.
Jag kan räkna ut en fyrhörnings omkrets och area i enheterna rutlängder och rutor. Jag kan använda orden: omkrets, area, rektangel, faktor och produkt. Jag kan också räkna ut en fyrhörnings omkrets och area i enheten centimeter och kvadratcentimeter.
Cirklar - radie och diameter
Kunna räkna ut radien och diametern i en cirkel. Använda begreppen: Cirkel, radie, diameter, omkrets, mittpunkt, rektangel, kvadrat och sträcka.
 • Ma  4-6
Jag behöver hjälp av läraren då jag ska räkna ut radien och diametern i en cirkel. Jag kan inte använda orden: Cirkel, radie, diameter, omkrets, mittpunkt, rektangel, kvadrat och sträcka.
Jag kan räkna ut ut radien och diametern i en cirkel. Jag kan använda orden: Cirkel, radie, diameter, omkrets, mittpunkt, rektangel, kvadrat och sträcka.
Jag kan räkna ut ut radien och diametern i en cirkel. Jag kan använda orden: Cirkel, radie, diameter, omkrets, mittpunkt, rektangel, kvadrat och sträcka. Jag kan räkna ut en cirkels area.
Prolemlösning
Kunna lösa problem genom att använda en tabell. Kombinatorik: 6 tröjor, 3 kjolar och 4 byxor
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Jag behöver lösa problemet med 6 tröjor, 3 kjolar och 4 byxor tillsammans med min lärare.
Jag kunde lösa problemet med 6 tröjor, 3 kjolar och 4 byxor med lite tips från min lärare.
Jag kunde lösa problemet med 6 tröjor, 3 kjolar och 4 byxor själv. Jag provade olika alternativ tills jag kom på en lösning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: