Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kropp och Hälsa - Biologi

Skapad 2021-01-21 17:22 i Montessoriskolan Vaxholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 NO (år 1-3) Biologi
Vi använder vår kropp varje dag på olika sätt. Nu ska vi lära oss mer om hur kroppen är uppbyggd, kroppens olika delar och hur vi kan ta hand om oss själva så att vi mår bra.

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetet är att lära sig hur kroppen fungerar och hur organen samverkar samt hur vi kan ta hand om vår kropp på ett bra sätt. Vi tar reda på vad som är bra för kroppen samt vad som kan skada vår kropp. 

 

Centralt innehåll

Konkretiserade mål

Du ska utveckla din förmåga  att:

 • kunna några av människans organ, deras placering, utseende, funktion och samverkan,
 • beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen med biologiska begrepp
 • använda kunskaper i biologi för att kunna kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa.
 • beskriva några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas
 • veta hur du kan påverka din hälsa genom kost, sömn, hygien och motion

 

Framgångskriterier (Hur ska DU göra för att nå målen så långt som möjligt)

 • Vara aktiv och sammanfatta när du läser texter och tittar på faktafilmer om kroppen (använd gärna diskussionsfrågorna i boken som hjälp)
 • Vara noga när du ska skriva om hur kroppens olika organ fungerar och samspelar med varandra
 • Lyssna aktivt och vara med i diskussioner i grupp och klassrummet
 • Våga fråga när du inte förstår
 • Lära dig de relevanta begreppen inom arbetsområdet

Bedömning

Jag kommer att bedöma: 

 • din förmåga att använda viktiga begrepp inom kropp och hälsa och att du kan beskriva och se samband mellan dem.
 •  din förmåga att resonera och argumentera om hälsa och sjukdom och relatera det till några samband i människokroppen.

Arbetsbeskrivning

 • Genomförande och dokumentation av enkla praktiska undersökningar
 • Tolkning och granskning av information med koppling till människokroppen, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.
 • Vi kommer att se film och filmklipp om kroppen
 • Sammanfatta information från filmer, texter och diskussioner.
 • Klassrumsdiskussioner
 • skriftliga avstämningar
 • Muntliga genomgångar och avstämningar

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3

Matriser

NO Bi
Biologi - Kroppen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kroppens organen och dess funktion
 • Bi  4-6
Du har grundläggande kunskaper om namn, placering och utseende på några av kroppens organ. Du kan delvis förklara hur dess olika delar samarbetar genom att använda enstaka begrepp.
Du har utvecklade kunskaper om namn, placering och utseende på flera av kroppens organ. Du kan förklara hur dess olika delar samarbetar och använder dig av några relevanta begrepp.
Du har väl utvecklade kunskaper om namn, placering och utseende på flera av kroppens organ. Du kan på ett väl utvecklat sätt förklara hur dess olika delar samarbetar. Du använder dig av flera relevanta begrepp.
Genomföra undersökningar
 • Bi  4-6
Du kan delvis läsa och förstå instruktioner för att kunna genomföra en systematisk undersökning. Du kan till viss del dokumentera och dra slutsatser av dess resultat.
Du kan läsa och förstå instruktioner för att kunna genomföra en systematisk undersökning. Du kan dokumentera och dra slutsatser av dess resultat.
Du kan med säkerhet läsa och förstå instruktioner för att kunna genomföra en systematisk undersökning. Du kan dokumentera och dra relevanta slutsatser av dess resultat.
Hälsa kost och motion
 • Bi  4-6
Du har grundläggande kunskaper och kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur kroppen och hälsan påverkas av kost, motion och sömn.
Du har goda kunskaper och kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur kroppen och hälsan påverkas av kost, motion och sömn. Kan i sin helhet med några detaljer förklara och beskriva samband mellan kost, motion, sömn och hälsa.
Du har mycket goda kunskaper och kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur kroppen och hälsan påverkas av kost, motion och sömn. Kan på ett detaljerat sätt förklara och visa på samband mellan kost, motion, sömn och hälsa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: