Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk.7 Vt. 2021

Skapad 2021-01-21 17:27 i Norrsundsskolan Norrtälje
Grundskola 7 – 9 Bild
Konsthistoria, bildkommunikation, digital bild och olika material och tekniker i praktiska övningar är vad vi har att se fram emot denna termin. Vi använder Gleerups digitala material och lägger till egna övningar där eleverna har stor möjlighet att påverka upplägget.

Innehåll

Innehåll 

Svensk konsthistoria:

Vi har börjat vårterminen 2021 med en djupdykning i svensk konsthistoria. Vi utgår från vårt digitala material från Gleerups som alla elever har tillgång till via sina IPads.

Bildkommunikation:

I det här avsnittet kommer vi lära oss om bildkommunikation, att läsa, tolka och förstå andras bilder samt att kritiskt granska massmediebilder. Vi kommer också titta på hur vi själva kan tänka för att uttrycka oss så att andra förstår, samt lära oss att förmedla och uttrycka oss med bilder för vår egen skull eller för att förmedla till någon annan.

Material och tekniker:

Här får vi praktiskt träna och testa olika material och tekniker inom både teckning och måleri. Vi kommer testa allt från stippling och skaffering till laserning och pastost. Dessutom kommer vi att lära oss massor av nya begrepp. 

Digital bild:

Med mobiltelefonen, kameran och datorn som verktyg kan du skapa, dokumentera och presentera bilder på nästan oändligt många sätt. Du kan förvränga perspektiv, ge illusioner av rörelse, ta fram realistiska bilder över en fantasivärld, göra egna filmer med mera. För att hänga med i utvecklingen behöver vi se och testa våra idéer och verktyg. Vem vet vad vi kan skapa...

 

Kopplingar till läroplan

  •  kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  •  skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material
  •   analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

 

Konkretisering av läroplan

Utveckla din förmåga att diskutera och granska olika bildbudskap både historiskt och i nutid.
Utveckla din förmåga att använda olika typer av bilder i ditt eget bildskapande.
Utveckla dina kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer.
Utveckla din förmåga att tolka och resonera omkring egna och andras bilder, genom att delta i diskussioner,
lyssna och göra egna tolkningar.

Grovplanering: 

V. 2-4   Lektion 1. Svensk konsthistoria, genomgång av epoker och jämförelser med Europas konsthistoria. 

            Lektion 2. Allmogekonst och kurbitsmönster. Eleverna skissar egna mönster som färgläggs. 

            Lektion 3. Vi färdigställer och dokumenterar + presenterar arbetet med kurbitsmönster. 

V. 5-13 Lektion 1. Vi går igenom planeringen som ligger på gleerups webbportal som alla elever har tillgång till.

            Lektion 2-8 Vi utgår från planeringen på gleerups webbportal och arbetar med avsnittet bildkommunikation och de     

            övningar som tillhör det avsnittet. 

V. 14     Påsklov

V.15-18 Lektion 1. Svensk konsthistoria med fokus på Romantiken och Naturalismen/ Impressionismen.

             Lektion 2-4 Vi tittar på några av Sveriges mest kända konstnärer under 1800-talet. Här får ni hämta inspiration från dem      

             och skapa era egna tolkningar och verk. Här har ni också möjlighet att påverka uppgifternas tema och upplägg.

V.19-23 Sista veckorna under terminen arbetar vi med digital bild, film och bildretusch. Vi utgår från planeringen och

             uppgifterna i gleerups webbportal som jag satt ihop där. Samtidigt kombinerar vi detta med temat samtidskonst där ni 

             gärna får komma med egna förslag på redovisningssätt. 

 

Bedömning

Bedömningen sker fortlöpande under terminen. 

Se matris.

Matriser

Bl
Bild år 7

Bedömningsmatris i bild år 7-9

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Bildframställning
Du kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Du kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Du kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
I arbetet kan du använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan du använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan du använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Dessutom kombinerar du former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kombinerar du former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar du former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Redskap för bildframställning
Du kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Du kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Du kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Dessutom kan du presentera dina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan du presentera dina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan du presentera dina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Du kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Du kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Bilanalys
Du kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Du kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Du kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Dessutom beskriver du bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver du bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver du bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: