👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värme

Skapad 2021-01-21 17:51 i Everöds skola Kristianstad
Ett arbetsområde i fysik om värme och väder.
Grundskola 4 Kemi Fysik
Värme hör ihop med hur snabbt molekyler rör sig - ju snabbare desto varmare. Tar ett ämne större plats när det blir varmt? Hur sprider sig värme? Varför blir det olika väder? Hur håller man kvar värmen? Hur överlever djuren kyla?

Innehåll

Vad ska vi lära oss? 

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i fysik har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som energiförsörjning, medicinsk behandling och meteorologi. Med kunskaper om energi och materia får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling. 

Du ska få kunskaper om:

 • att värme hör ihop med hur snabbt molekylerna rör sig.
 • att ämnen/föremål tar större plats när de blir varma oavsett form.
 • att värme sprider sig på tre olika sätt.
 • hur man mäter temperatur.
 • några meteorologiska begrepp och vad de innebär.
 • hur man gör så att vi/saker i vår omgivning inte blir för varma eller för kalla.
 • hur några olika djur anpassat sig till ett liv i extrema temperaturer.

Hur ska vi lära oss detta?

Genom att:

 • läsa faktatext i "Boken om fysik och kemi".
 • arbeta med frågor till texten.
 • titta på filmer.
 • samtala och diskutera om det vi läst om och sett på film.
 • prata om viktiga begrepp.
 • formulera hypoteser, planera, genomföra och dokumentera enkla undersökningar.

 

Viktiga ord och begrepp

temperatur, termometer, Celsius, väder, årstider, klimat, meteorolog

nederbörd, varmfront, kallfront, högtryck, lågtryck

sprida, leda, strömma, stråla

isolera, vakuum

 

Vad som kommer att bedömas:

Din förmåga:

- att kunna berätta om hur värme påverkar olika ämnen/föremål.

- att kunna namnet på de tre sätt värme sprids på och ge exempel på när detta sker.

- att kunna namnet på och kunna förklara några olika meteorologiska begrepp.

- att kunna berätta om vad några olika symboler på en väderkarta betyder.

- att kunna berätta om hur man gör så att vi/saker i vår omgivning inte blir för kalla eller för varma.

- att formulera hypoteser, planera, genomföra och dokumentera enkla undersökningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6

Matriser

Fy Ke
Värme

Jag behöver träna mer.
Nivå 1: Jag har viss förmåga.
Nivå 2: Jag har förmåga.
Nivå 3: Jag har god förmåga.
Jag kan berätta om hur värme påverkar olika ämnen/föremål.
.
Jag kan namnet på de tre sätt värme sprids på och kan ge exempel på när detta sker.
Jag kan namnet på och kan förklara några olika meteorologiska begrepp.
Jag kan berätta om vad några olika symboler på en väderkarta betyder.
Jag kan berätta om hur man gör så att vi/saker i vår omgivning inte blir för kalla eller för varma.
Jag kan formulera hypoteser, planera, genomföra och dokumentera enkla undersökningar.