Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO åk 7 BU 7B Syror & baser (Kemi) Vecka 4 VT-21

Skapad 2021-01-21 18:58 i Ekens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Kemi
Vi arbetar med syror, baser och neutrala ämnen. Vi laborerar om hur man kan neutralisera något surt. Vi jobbar med begrepp. Det blir prov på måndagen vecka 5 den 25/1. På fredag morgon gör vi ett laborationsprov och sedan ska vi fokusera på temat alkohol, tobak och beroende.

Innehåll

Planeringen kan komma att ändras pga Coronasituationen, om vi tex. kommer att undervisa på distans.

Ta gärna hem boken och kolla igenom sidorna vi gått igenom under dagens lektion, men du avgör själv hur mycket du behöver läsa hemma. Ett alternativ är att göra uppgifterna som hör till varje avsnitt eller i slutet av kapitlet. Du tar själv ansvar för att ta igen det du eventuellt har missat.

 

Syfte och mål:

Efter avslutad ämnesvecka ska du kunna:

  • Hur ser en atom ut, vilka delar finns och hur kan atomen bli en jon?
  • Vad innebär surt, neutralt och basiskt.
  • Vad är pH och hur används det.
  • Förstå och kunna använda olika pH indikatorer.
  • Förekomster av syror och baser i samhället, kroppen och miljön.
  • Vad som bestämmer hur surt något är.
  • Vad försurning är och vilka konsekvenser det får. Hur vi människor kan påverka och motverka försurning.

 

Måndag:

Teori:

Genomgång av atomen och hur den bildar joner.

Lite presentation av periodiska systemet. Kemiboken s. 14-15 (repetition), 26-29

Grundläggande kunskaper om surt, basiskt, neutralt. Kemiboken s. 104-107.

Uppgifter: Testa dig själv sidan 107

Laboration: Repetition av säkerhetsregler för NO-salen.

Indikatorer (BTB, indikatorpapper)-Vi mäter pH-värde på en syra, en bas och något neutralt.

 

Tisdag:

Teori:

Repetition från måndagen + Frätning.

Vanliga syror; saltsyra, svavelsyra (starka syror) och svaga syror (ättiksyra, citronsyra, kolsyra mfl). Vad bestämmer hur surt det blir. Kemiboken s. 108-111.

Laboration:  Testa pH-värde på vanliga livsmedel. Vi tränar oss också på att skriva labbrapporter."Fräta sönder en metallbit i saltsyra"

Uppgifter: Testa dig själv sidan 111, 116

 

Onsdag:

Teori:

Vad är en bas? Arbete med neutralisation och diskussion kring begreppet försurning.

Vanliga baser: Natriumhydroxid (stark bas), ammoniak (svag bas). Vilka problem man kan få med försurning och hur detta kan motverkas. Kemiboken sid 112 - 115.

Laboration: Titrering/neutralisering.  

Uppgifter: Test dig själv sidan 129

 

Torsdag:

Laboration: Vi testar tre olika organiska syror (C-vitamin, citronsyra, vinsyra) - vilken är surast? Alla skriver laborationsrapport. 

Vi repeterar kunskaperna vi fått under veckan samt fördjupar oss i försurning.

 

Fredag:

Första lektionen blir det PROV på hela kursen. Sedan arbetar vi resten av dagen med Alkohol, tobak och beroende. Vi ser hur centralstimulerande medel påverkar nervsystemet. Möjligen tar vi också upp narkotika och anabola steroider/dopning. 

 

Planeringen för de olika dagarna kan skifta lite mellan klasserna, beroende på hur schemat ser ut.

 

Filmer och andra länkar:

Indikatorer https://www.youtube.com/watch?v=jsjzy5BlK1g&t=1s

Gör egen pH-indikator lab https://www.youtube.com/watch?v=9p0dFGK0kwA

Syror och baser grund 1 https://www.youtube.com/watch?v=mF4uqPdL2wI 

Syror och baser https://www.youtube.com/watch?v=YsQBfy37p6w 

Syror och baser del 2 https://www.youtube.com/watch?v=YsQBfy37p6w 

Quizlet med instuderingsfrågor: https://quizlet.com/561394654/flashcards

Försurning https://www.youtube.com/watch?v=_1SmY_QtpTQ 

Kurtzgezagt om försurning https://www.youtube.com/watch?v=lIXZGJ4QF9E 

Surt regn https://www.youtube.com/watch?v=1PDjVDIrFec 

Magnesium i saltsyra https://www.youtube.com/watch?v=KUWAL2OzRrI

En enkel text om försurning: https://kemi.ugglansno.se/forsurning/

Försurning; vattnets kretslopp https://www.youtube.com/watch?v=jdY5CKowtIw 

 

Uppgifter

  • Labrapport tre syror

  • Labbrapport neutralisation.

Matriser

Ke
Kemi - matris

E-kvalité
C-kvalité
A-kvalité
Beskriva och Förklara
Eleven använder kemins begrepp, modeller och teorier för ett förklara materiens uppbyggnad och omvandlingar samt kemiska processer
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Resonera
Eleven för resonemang om kemiska processer i mark/luft/vatten och visar samband i naturen. Eleven resonerar om påverkan på miljön och hållbar utveckling
Enkla resonemang, enkla samband
Utvecklade resonemang, relativt komplexa samband samt för- och nackdelar.
Välunderbyggda resonemang, komplexa samband. Visar ur olika perspektiv på för- och nackdelar med olika åtgärder.
Undersökning - planering
Eleven planerar en undersökning/laboration
Genom att bidra med idéer
Som funkar med någon justering
Självständigt, som det sedan går att arbeta systematiskt utifrån
Undersökning - utvärdering
Du drar enkla slutsatser, samt bidrar med förslag på förbättringar
Jämför resultat med hypotes/uppgift, drar utvecklade slutsatser och ger förslag på förbättringar/felkällor
Jämför resultat med hypotes/uppgift och teori, drar välutvecklade och underbyggda slutsatser, ger förslag på förbättringar och anger felkällor.
Undersökning - dokumentation
Du gör enkla rapporter med bilder/tabeller/diagram
Du gör utvecklade rapporter med bilder/tabeller/diagram
Du gör välutvecklade rapporter med bilder/tabeller/diagram
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: