Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Industriella revolutionen

Skapad 2021-01-21 20:17 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
Industriella Revolutionen
Grundskola 8 – 9 Svenska Svenska som andraspråk Historia
Industriella revolutionen, upplysningen och realismen (cirka 1760 -1840-talet) - Du skildrar ögonblicket!

Innehåll

Industriella revolutionen

Historia:

Vi ska arbeta med den industriella revolutionen.

Arbetsområdet kommer i historieämnet vara uppdelad i fem delar.


Första delen: vi ska gå igenom den industriella revolutionen och läsa i Gleerups, bit för bit.

Andra delen: vi ska se en film om den industriella revolutionen (del 1-5) och därefter arbeta med en analysmodell.
Tredje delen: vi ska gå igenom över hur den industriella revolutionen har påverkat oss idag. Därefter se en film.
Fjärde delen: vi ska arbeta med instuderingsfrågor.

Femte delen: prov.

 

Svenska:

Du kommer läsa, se film och se hur det var för människan i staden och på landsbygden, under denna period.

Du kommer att träna förmågan att skriva berättande text samt beskriva miljö och personer i dagboksform.

Du kommer även att träna förmågan att koppla budskap och bild.   

 

Arbetsområdets syfte:
Skapa förståelse över hur den den industriella revolutionen påverkade människorna under 1700 -1800-talet och än idag.
Förstå den industriella revolutionens orsaker och konsekvenser för samhället och för människan. Ha kännedom om upplysningens betydelse för de revolutioner som genomfördes under 1700-1800 tal. Ha kännedom om filosofers och författares inverkan på tankar och idéer som spreds.

 

Arbetsområdets kunskapskrav:

Har grundläggande kunskaper om industriella revolutionen. Visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

 

 

Matriser

Hi Sv SvA
Historia

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
  • Hi
Har grundläggande kunskaper om industriella revolutionen. Visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Har goda kunskaper om industriella revolutionen. Visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Har mycket goda kunskaper om industriella revolutionen. Visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

Historia

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3

Hi Sv SvA
Svenska åk 7-9

LÄSA

F
E
C
A
Läsförmåga
Att kunna läsa skönlitteratur och sakprosatexter
Du läser med flyt genom att välja och använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt utifrån olika texters särdrag.
Du läser med gott flyt genom att välja och använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt utifrån olika texters särdrag.
Du läser med mycket gott flyt genom att välja och använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt utifrån olika texters särdrag.
Läsförståelse
Att kunna sammanfatta olika texters innehåll
Du gör enkla sammanfattningar med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Du gör utvecklade sammanfattningar med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Du gör välutvecklade sammanfattningar med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Tolka, analysera
Att utifrån egna erfarenheter kunna tolka olika livs- och omvärldsfrågor
Du tolkar och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du tolkar och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Du tolkar och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Tolka, analysera
Du kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Du drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Du kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Du drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Du kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Du drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

SKRIVA

F
E
C
A
Skrivförmåga
Att kunna skriva olika slags texter
Du skriver med i huvudsak fungerande anpassning till texttyp,
Du skriver olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur.
Du skriver olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur.
Skrivteknik
Att kunna följa skrivregler och språkliga normer
Du skriver med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer.
Du skriver med förhållandevis förhållandevis god språklig variation.
Du skriver med god språklig variation.
Berättande texter
Att kunna skriva berättande texter
Du skriver med enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
Du skriver med utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativ komplex uppbyggnad.
Du skriver med välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Förtydliga texters budskap
Att kunna kombinera olika texttyper med estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar
Du förstärker och levandegör dina texters budskap på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du förstärker och levandegör dina texters budskap på ett ändamålsenligt sätt.
Du förstärker och levandegör dina texters budskap på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Bearbeta texter
Att utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet
Du bearbetar dina texter på ett i huvudsak fungerande sätt
Du bearbetar dina texter på ett relativt väl fungerande sätt.
Du bearbetar dina texter på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: