Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dikt

Skapad 2021-01-21 21:24 i Spängerskolan Kristianstad
Dikter
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska
Du kommer att få lära dig om dikter, läsa dikter och skriva dikter.

Innehåll

Du kommer att öva på att

 • uttrycka dina tankar och åsikter i tal och skrift
 • förstå och tolka dikter
 • skriva  dikter
 • läsa upp dikter inför andra

Arbetssätt

Vi kommer att:

 • lyssna till dikter
 • samtala kring och tolka dikter
 • skriva dikter
 • läsa upp dikter
 • skriva med handstil och presentera med bild
 •  

Bedömning

 • Hur du uttrycker egna tankar och upplevelser i dikter, både i samtal och i de dikter du själv skriver.
 • Hur du förstår budskapet i en dikt
 • Hur du kombinerar dikt med bild
 •  
 •  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
Dikt

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Budskap & upplevelse
 • Sv  E 6
 • Sv  A 6
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i dikter samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i dikter samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i dikter samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Skriva texter
 • Sv  A 6
Eleven kan skriva dikter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Eleven kan skriva dikter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
Eleven kan skriva dikter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
Kombinera text & annan estetik
 • Sv  E 6
Genom att kombineradikt med bild så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera dikt med bild så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap
Genom att kombinera dikt med bild så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Ge omdömen om & bearbeta text
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt
Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: