👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återbruk - att skapa av slängt material...

Skapad 2021-01-22 06:51 i Hamburgsundskolan Tanum
Återbruk - bland annat plåt och plastslöjd. Av gamla konserver, burkar, pet-flaskor och kapsyler få eleverna skapa egna arbeten och nya tekniker
Grundskola 4 – 6 Slöjd
I detta arbete kommer du få skapa saker av bland annat återvunnen plåt och plast från burkar och petflaskor. Vi kommer öva oss på att klippa och skapa i metall, plast mm. Du ska själv leta upp det material du vill använda hemma i dina sopor/återvinningskärl. Tvätta och gör rent noggrant!

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Mål och Syfte

- att få skapa i olika material, i återvunnet material

- se möjligheter

- öva sig på att komma på egna ideer som du driver

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Bedömmer:

- hur du tar ansvar och driver ditt arbete

- om och hur du kommer med egna ideer till ditt arbete

- med vilken kvalite du framställt

- hur säker du är med hantverkstekniken.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Arbetet pågår 2-3 lektioner. 

För att du skall lära dig tekniken skall du göra en övningsuppgifter exempelvis en blomma av en aluminiumburk, sedan kan du välja själv vad du skulle vilja skapa som fördjupning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Slöjd Kunskapskrav för åk 6

E
C
A
Elevens förmåga att formge och framställa slöjdföremål
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Elevens förmåga att använda handverktyg, redskap och maskiner.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett ändamålsenligt sätt.
Elevens förmåga att utveckla egna idéer.
Eleven kan slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Elevens förmåga att formulera och välja handlingsalternativ som leder slöjdarbetet framåt.
Eleven bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven formulerar och väljer eleven hanlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Eleven formulerar och väljer eleven handligsalternativ som leder framåt.