👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ute-Ugo

Skapad 2021-01-22 06:52 i Stjärnan Dibber Sverige AB
Förskola
Undervisningsplanering tillsammans med vår lärvän Ute-Ugo

Innehåll

  • Vad ska läras ut(Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

Förskolan ska ge barnen förutsättningar att utveckla:

- Förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap Lpfö 18

- Förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen Lpfö 18

 • Varför? (Syfte med undervisningen)

Att vi använder oss utav vår närmiljö och naturen som inspirationskälla. Vi vill väcka en nyfikenhet och intresse för djur, natur och växter.

 

 • ·       Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)

 

Plockar med oss naturmaterial till förskolan som vi kan skapa med.

 

Vi tar med böcker för att läsa i skogen.

 

Vi använder oss av återbruksmaterial i vårt skapande. 

 

 • ·       Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

          I samband med en aktivitet eller på samlingen i grupp.

 

 • ·       För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

Alla barn på Jupiter

 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)
  Hela arbetslaget

 

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

         Att barnen lär känna sin närmiljö och naturen. Att de själva kan hitta material, natur/återbruksmaterial som de kan ge nytt liv till             antingen i lek eller skapande.

 

_____________________________________________________________________

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18