👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden Bullerbyn

Skapad 2021-01-22 07:47 i Tegelbrukets förskola Svedala
Förskola
Vi kommer lägga fokus på stärka barnens relationer i gruppen, ge verktyg för att hantera konflikter och reflektera över olika sorters känslor.

Innehåll

 

Syfte: Vi vill stärka barnens relationer i gruppen, ge verktyg för att hantera konflikter och reflektera över olika sorters känslor. Fokus ligger på respekt för varandra, allas lika värde och rätten att få vara den man är. 
Vi har många nya barn och ny personal i gruppen. Vi kommer fokusera på gruppens ”vi” känsla och stärka gruppens relationer, både till vuxna och barn. 

Generativ fråga: Vad är känslor? Och hur känner vi dem?

 

Vart ska vi? (Mål/förmågor och vad ska barnen visa när vi arbetat med området)

Vi har valt att fokusera på dessa läroplansmål:

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet,respekt, solidaritet och ansvarstagande”

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra”

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen”

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna”

 

Vi vill att barnen ska få förståelse för vad en känsla är och vad den ger för uttryck. Vi vill få en stärkt samhörighet i gruppen. Vi vill att barnen ska få en ökad respekt och öppenhet för deras kompisar och vuxna. Vi vill att barnen ska kunna ta ställningstaganden för olika förhållningssätt som kan leda till olika livsfrågor och dilemman, detta för att få en förståelse till allas lika värde.

 

Kärnämnen:

Mentalisering: Barnens förmåga att föreställa sig andras perspektiv och känslor. Förmågan att resonera mig sig själv och känna utan att genast göra. Att tänka efter före, innan man gör något.

Intersubjektivitet: Barnens förmåga att läsa av andra och vara tillsammans. För att uppmärksamma och förstå andra - behöver man känna igen sina egna känslor och behov. 

 


Arbetslagets förhållningssätt:  Stöttande och utmanande pedagoger som gör att barnen tror på sig själva och på sin egen förmåga.

 

Vetenskaplig grund:

 

Hur gör vi? (Genomföra/dokumentera/reflektera)

Aktiviteter: Vi tittar på ett avsnitt ur ”Djuren på Djuris” och reflekterar över vad vi sett. 

Vi kommer att arbeta med känslokort, flanofigurer och känslometer.

Vi kommer leka lekar med fokus på turtagning, regler och förhållningssätt. 

Dokumentation:

Vi dokumenterar barnens utveckling på grupp och individnivå i området på Unikum när vi ser att: 

Barnen kan sätta ord på sina känslor.

Barnen visar öppenhet, respekt och empati mot sina kompisar och vuxna.

Barnen låter alla få vara med.

Barnen uttrycker och  reflekterar över olika livsfrågor och dilemman.

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18