👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 3B årskurs 3

Skapad 2021-01-22 07:51 i Sjökarbyskolan Österåker
Matematik utifrån vårt läromedel; Favoritmatematik
Grundskola 3 Matematik
Favoritmatematik 3B.

Innehåll

 

Under lektioner kommer du att få arbeta:

Både i grupp/ par och individuellt.

Du kommer att utveckla dina förmågor genom att diskutera, argumentera och reflektera.

 • Du kommer att få möjlighet att arbeta med praktisk matematik.
 •  
 • Du kommer att genomföra diagnoser/prov efter avslutat kapitel.

 

Uppgifter

 • Prov

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matematik år 1-3 Kyrkenorum

Taluppfattning & tals användning
Algebra
Geometri
Sannolikhet & statistik
Samband, förändringar & tid
Problemlösning
Kan koppla antal till siffra och kunna ramsräkna till 20.
Kunna likhetstecknets betydelse.
Förstår och kan använda begreppen större än, mindre än, kortare, längre, bredare, smalare, äldre, yngre etc.
Har kunskap om slumpmässiga händelser i experiment och spel.
Kan veckans dagar.
Kan förstå och lösa enkla mattehändelser.
Kan ramsräkna, framåt och bakåt till 100, räkna med t.ex. fem steg och tio steg.
Kunna se matematiska likheter, exempelvis 4+x=7 3+x=7 7-x=4 x-4=3
Kan använda och förstå vanliga lägesord för att beskriva föremål i rummet t.ex. över, under, höger, vänster mm.
Kan läsa av enkla tabeller och diagram.
Kan klockans hel och halvtimmar.
Kanöversätta enkla mattehändelser till ett matematiskt språk.
Kan ordningstalen.
Kunna enkla mönster i talföljd.
Kan namnge, rita och beskriva en cirkel, kvadrat, triangel och rektangel.
Kan konstruera enkla tabeller och diagram utifrån egna undersökningar.
Kan dubbelt och hälften, udda och jämnt.
Kan använda strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
Automatiserat talkamrater 0-10 i addition och subtraktion. Inklusive 10-kamraterna.
Kunna enkla mönster t.ex. kunna lägga saker i mönster eller fortsätta ett mönster.
Känner till sambandet mellan olika geometriska figurer.
Kan månaderna och årstiderna.
Kan använda matematisk formulering utifrån enkla vardagliga situationer.
Automatiserat talkamraterna 0-20 i addition och subtraktion.
Förstår symmetri i t.ex. bilder och i naturen. Hur symmetri kan konstrueras.
Kan hela klockan. Begreppen dygn, timme, minut, sekund.
Kan positionssystemet med ental, tiotal, hundratal och tusental.
Kan enkel förstoring och förminskning.
Kan med huvudräkning genomföra uppgifter med de fyra räknesätten där svaren ligger inom 0-20.
Enkla mätningar, jämförelse och uppskattningar av längd. Kan enheterna meter, decimeter, centimeter, millimeter.
Kan tillämpa rätt räknesätt och kunna genom överslagsräkning bedöma rimligheten i ett svar.
Enkla mätningar, jämförelse och uppskattningar av massa. Kan enheterna kilo, hekto, gram.
Kan använda skriftliga metoder och kunna använda en miniräknare.
Enkla mätningar, jämförelse och uppskattningar av volym. Kan enheterna liter, deciliter, centiliter.
Förstår delar av en helhet t.ex. 1/2, 1/3, 1/4.
Kan namnge, rita och beskriva ett klot, koner, cylindrar och rätblock.
Kan se samband mellan multiplikation och division.
Kan konstruera utifrån instruktioner enkla geometriska objekt.
Kan genomföra beräkningar med lämplig metod inom talområdet 0-1000.