Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Månen Matematik

Skapad 2021-01-22 08:48 i Stenhamra förskola Ekerö
Förskola
Genom medvetna val i vår undervisning ge alla barn de bästa villkoren till lärande vilket ger dem bättre förutsättningar och verktyg till att utvecklas till självständiga och nyfikna individer. Väcka individernas nyfikenhet för den matematiska världen.

Innehåll

Förmågor att utveckla:

 • lärstrategier
 • uthållighet
 • Samarbete
 • Förståelse för sitt eget lärande

 

Kunskaper att utveckla:

• känna igen siffror och benämna dem
• kunna rams-räkna till 20
• känna igen geometriska former och benämna dem
• använda matematiska strategier 
• visa förståelse för räkneprinciperna, addition och subtraktion
• känna igen symboler och förstå dess innebörd
  antal
  "nosa på" matematiska begrepp så som större-mindre

förstå innebörden i symmetri och mönster

 

Barnet ska efter detta självständigt:

känna igen siffrorna 1-10 och benämna dem
• utveckla sitt räknande
• känna igen former och benämna dem
• 
• visa förståelse för räkneprinciper
• spela spel
• lägga pussel
• lägga pärlplatta efter mönster

Arbetsmetoder/undervisning pedagogerna:

 • Skapa möjligheter för barnen att utveckla: grit och uthållighet
 • Uppmuntra och ge barnen tid att tänka
 • Utmana barnen vidare i deras lärande utifrån modellen scaffolding
 • Låta barnen använda kroppen i lärande-situationer likaså skapande och lekar.
 • Samarbete och enskilda utmaningar.

 

Barnen kommer på olika sätt få arbeta med:

• olika utmaningar
• leta former
• sortering, antal, färg, form..
• sortera utifrån, lång-kort, under-över, bakom-framför, antal....
• spela spel
• lägga pussel
• aktiviteten sant/falskt
• Blue Bots/ programmering
• räknesånger, fingerramsor
• addition/subtraktion
• antalsuppfattning
• mönster
• pärlplattor
• skapande

Konkretiserade mål:

Vad ska barnen lära sig utveckla och förstå, förmå?

 • använda matematik på egen hand i vardagen
 • föra enkla matematiska resonemang
 • klara enkla matematiska problem
 • på egen hand använda läges-, storlek- och antalsbegrepp
 • utveckla matematiska lärstrategier och förmågor för lärande
 • självständighet
 • förståelse för eget lärande
 • att samarbete gynnar eget och andras lärande, vi lät av varandra
 • uthållighet

Uppgifter

 • Måndag: gruppaktiviteter

 • v6 fortsätter med siffror antal och talrad

 • v 11 avsluta matematiken

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18

Matriser

matematiska förmågor

Rubrik 1

Visar intesse
Visar viss förståelse
Visar förståelse
Visar förmåga
Taluppfattning
 • Lpfö 18
Ramsräknar till 5 Känner igen om det är fler, färre, lika många, i mängd upp till 4 Uppskattar större/mindre Parar ihop två saker från olika mängd Känner igen siffrorna 1-5
Rams räknar till 20 Rams räknar nedåt till 5 Delar mäng i lika delar Pek räknar upp till 10 Bedömer fler/färre/lika många upp till 10 Fortsätter räknandet från 3 Parar samman siffra och antal upp till 5 Adderar upp till 5 Subtraherar upp till 5 Känner igen mönster Känner igen siffrorna 1-10
Rams räknar till 30 Rams räknar nedåt från 10 Uppskattar antal i mindre mängd utan att pek räkna Skiljer mellan antlal, storlek, och läge(fem myror..) Fortsätter räknandet från 9 Väljer rätt siffra från 10 Skriver 1-9 Adderar upp till 10 Subtraherar upp till 10 Kommunicerar och resonerar om mönster Känner igen och kan benämna 1-20
Rams räknar över 50 Räknar nedåt från 20 Uppskattar tal upp till 11 Parar samman antal-siffra upp till 100 Skriver siffror 1-30 Adderar tal som 13+3 Subtraherar tal som 14-2
Problemlösning och matematikglädje
 • Lpfö 18
 • Lpfö 18
Använder spontant tal i lekar Tolkar tecken och symboler Löser enkla vardagsnära problem med hjälp av andra och /eller material Sorterar på uppmaning och ibland spontant saker utifrån läge, storlek och antal
Använder matematiska metoder. Använder vissa begrepp som större, mindre, lika många, lägesbegrepp och antal i lekar Bidrar med ideér vid gemensamma problemlösningar Bidrar med ideér vid konstruktion av matematiksagor Kan med hjälp använda läges- sorterings-, antalsbegrepp Bedömer tillsammans med andra rimligheten på enklare problem
Använder sig spontant och tillsammans med andra av matematik i vardagen exempelvis i lek För i dialog med andra enkla matematiska resonemang om problem och problemlösning Konstruerar egna enklare matematiksagor Använder vissa läges-, storleks-, antalsbegrepp Bedömer i dialog rimligheten i lösningar på enklare problem
Använder sig på egen hand av matematik i vardagen och i lekar För enkla matematiska resonemang om problem och problemlösning Konstruerar egna matematiksagor Använder på egen hand läges-, storleks-, antalsbegrepp Bedömer på egen hand rimligheten i lösningar på enklare problem
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: