Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokstavsflaggspel

Skapad 2021-01-22 08:51 i Kyrkängens Förskola Fristående förskolor
Förskola
Alla barnen i gruppen ska på ett ”roligt” sätt bli intresserade av bokstäver.

Innehåll

Syfte:

Barnen ska förstå varför det är bra att lära sig känna igen sitt namn,  och att även lära sig att skriva det.

Läroplansmål i fokus:

Lpfö18 2:2

• intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap

• får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

• skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, doku­montera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala

• förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, möns­ter, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta

 

Tolkning och konkretisering av läroplansmål som är i fokus:

Målkriterier (målet är uppnått när):

Barnen förstår betydelsen om varför det är bra att lära sig bokstäverna i sitt  namn.

Vi ser att barnen lärt sig bokstäverna i sitt namn

Skriva namnet i rätt riktning

Känner igen kompisarnas namn

Undervisningsstrategier (kopplat till målen):

•skapa vimplar en vimpel för varje bokstav i sitt namn

•barnen ska genom att skapa vimplar lära sig antalet bokstäver i sitt namn.

•skriva och välja typsnitt i sitt namn med hjälp Ipaden 

•klippa ut i tidningar eller fotografera med Ipaden saker som börjar på samma bokstäver som det finns i sitt namn.
 En sak för varje bokstav i namnet. 

 

Så här dokumenterar vi/det här vill vi följa upp:

Med hjälp av bilddokumentioner och barnens berättelser om hur flaggspelen skapades.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: