Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fokusperiod: matematik på Lönnen

Skapad 2021-01-22 09:59 i Förskolan Granen Östhammar
Förskola
Mellan januari och mars kommer vi att fokusera på matematik, främst former och antal samt bygg och konstruktion.

Innehåll

Bakgrund och Syfte:

Linden och Lönnen har en gemensam plan att arbeta med matematik som kan användas med både stora och små barn. 

 

Mål:

Vi vill fokusera på att väcka barnens intresse för former och antal, samt att ge dem verktyg att lära sig att bygga och konstruera efter mallar. 

 

Aktivitet och Metod: 

Vad ska vi göra?

 

Utomhus

 

 • Vardagsaktivitet/miljöförändring: Kiosk med prislista: vi använder färdiglaminerade 50-lappar
 • Lekar: "Vad är klockan mister Lejon?"
 • Naturmatte
 • Avslutning: Naturmatte-bingo steg 1, steg 2. 

Inomhus

 • Sånger och ramsor: Dinosaurieramsa, Kalle Kamel, 3 små ankungar, Fem fina fåglar, formsånger
 • Lägga till två matramsor: "Tio små trollen", former - "en triangel har tre kanter, det har inte en rosa panter, var så god och ät!".
 • Miljöförändring: Färgsorterat duplo i olika backar, ordentligt uppmärkta med färg och siffra. Mallar- uppmuntra barnen att bygga efter mallar i olika svårighetsgrader. 
 • Pyssel: Formgubbar

Hur ska vi göra?

En stor del av aktiviteterna kommer att ske i vardagen, dvs. inom aktiviteter som redan genomförs: sångsamling, matsituationen, och leken. 

 

Vi berikar lärmiljöerna både inomhus och utomhus genom att tillföra nya material, som ex. kiosken och det färgsorterade duplot. 

 

Rörande barnens delaktighet och inflytande tänker vi att det kommer öka i takt med arbetsområdets gång, när materialet/leken är introducerat kommer de att få möjligheter att själva leda leken och använda sig av materialet självständigt. 

 

När, var, vem?

Arbetet med matematik kommer att fortlöpa från och med januari till mars. Vi kommer att arbeta med det både inom- och utomhus, i fria samt planerade tillfällen. Alla pedagoger och alla barn kommer att delta. Vi avslutar med naturmatte-bingo i olika svårighetsgrader. 

 

Dokumentation

Vi planerar att skriva en gemensam grund och lägga i varje barn individuella lärlogg där vi beskriver vad vi gör och varför. Sedan under arbetets gång arbetar vi med att vara närvarande och observanta för att kunna synliggöra när lärande pågår och kunna dokumentera detta. Om ett barn i en fri aktivitet visar på lärande ska vi alltså fånga detta på bild, skriva en kort rad och sedan lämna i utkast. Vi dokumenterar även gemensamma aktiviteter med bild och text. I slutet av perioden skriver pedagogerna en sammanhängande text om hur barnet har utvecklats/visat intresse för olika delar av arbetsområdet. 

            

 

 

Uppgifter

 • Formfigurer

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: