👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbeta med lera

Skapad 2021-01-22 10:19 i Överby förskola Vaxholm Stad
Förskola
Arbetet är en introduktion i en konstnärlig process med materialet lera för barn.

Innehåll

Mål

Alla barn på avdelning Björken ska ges möjlighet att få uppleva en konstnärlig process med materialet lera utifrån sina förutsättningar på ett utforskande och tillåtande sätt.

Syfte

 • Ge barnen en introduktion i materialet lera.
 • Ge barnen möjlighet att erfara och undersöka materialets möjligheter och begränsningar i en fördjupad konstnärlig process.
 • Ge barnen de språkliga begreppen kopplat till lera.
 • Lära sig vilka verktyg man använder i samband med lera och hur man använder dem.
 • Första steget är att få komma in i en konstnärlig process och lära känna materialet, andra steget är att genom den konstnärliga processen kunna uttrycka sina tankar, idéer och känslor genom materialet.

Målkriterier

 • Barnen blir fokuserade och koncentrerade i den konstnärliga processen med lera
 • Barnen känner lust och glädje i att arbeta med lera
 • Barnen kan bearbeta leran
 • Barnen kan använda de olika verktygen
 • Barnen kan använda de språkliga begreppen i samband med lera
 • Barnen kan platta till leran, forma bollar, ormar, kuber i olika storlekar
 • Barnen kan forma ett eget föremål
 • Barnen vet vad lera innehåller och var den kan hittas
 • Barnen vet vad som finns runtom i deras vardag som är tillverkat av lera
 • Barnen kan bygga en konstruktion som håller ihop
 • Barnen kan uttrycka en idé eller en tanke de haft till handling i ett objekt
 • Barnen kan tillverka slickers och vet hur det låter när torr lera drar åt sig vatten
 • De kan använda slickers för att sammanfoga två delar
 • De vet hur vi kan återanvända torkad lera
 • Pedagogen kan med introduktionen som grund fortsätta den pedagogiska utvecklingen med skapande med lera på avdelningen

Läroplanen

2.2 Utveckling och lärande

 

Uppgifter

 • Aktivitet - arbeta med lera

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18