Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokprojekt

Skapad 2021-01-22 10:15 i Bergabo förskola Eslöv
Förskola
Bokprojektet går ut på att varje barn vid ett tillfälle ska få möjlighet att visa upp sin favoritbok hemifrån för sina kompisar. Att varje barn ska stärkas i att våga prata inför grupp. Att stärka sin självkänsla och tro på sin egen förmåga. Vi strävar efter att barnen ska utveckla en känsla att ha tillit till sin egen förmåga och våga tro på sig själva. Vi ser även denna aktivitet som ett tillfälle att för språkutveckling. Vi tränar på att utveckla vår fantasi och föreställningsförmåga, att reflektera, att lyssna och att tala.

Innehåll

Bakgrund:
En del barn har på eget intresse velat visa upp en teckning som de ritat för de andra barnen. Vi fokuserar på språket och självständighet och förbereder barnen inför skolan.Genomförande:                                             
Varje barn kommer få i uppdrag att läsa en bok (hemifrån eller låna från förskolan) hemma med vårdnadshavare under 1 veckas tid. Barnet kommer sedan få upprepa och återberätta sagan för de andra barnen som en presentation. Efteråt kommer pedagogen läsa sagan för alla barn som sedan ska återberätta genom bild och ord.

Dokumentation:
Bild på barnet som läst kommer finnas uppsatt på dokumentationsväggen tillsammans med barnens ritade teckningar. Tillsammans kan vi prata om vad vi lärt oss. 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: