👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skolverkets bedömningsstöd Läsa A: Åk 1

Skapad 2021-01-22 11:02 i Sjökarbyskolan Österåker
Grundskola 1 Svenska som andraspråk Svenska
Läsa A: Nivå att uppnå i åk 1

Innehåll

Åk 1- Läsa A

I augusti görs en screening av var alla elever i åk 1 befinner sig i Läsa A.

Lexplore är ett kompletterande screeningtest som görs 2-4 gånger per år.

En uppföljning görs i december åk 1 (för elever som inte uppnått alla avstämningspunkter). 

I maj görs en sista uppföljning (för elever som inte uppnått alla avstämningspunkter)

Matriser

Sv Sva
Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd - Läsa A

Åk 1: Avstämning A - LÄSA - BOKSTÄVER OCH BERÄTTANDE TEXT

Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet.
Ja
Eleven namnger i stort sett alla bokstäver och vet hur de låter
Eleven urskiljer ord i meningar
Eleven läser ord och enkla meningar med hjälp av både logografisk helordsläsning och ljudningsstrategin
Har högre stanine än 3 i Lexplore.
Eleven prövar att läsa om och korrigera sig själv på lärarens uppmaning
Eleven visar förståelse för innehållet vid egen högläsning genom att kommentera och återge något av det lästa
Eleven visar förståelse för innehållet vid lärarens högläsning genom att samtala om innehållet och jämföra det med egna erfarenheter