Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling Stjärnan 2021

Skapad 2021-01-22 10:54 i Östra Karups förskola Båstad
Förskola
För att framtidens vuxna ska kunna ta hand om och värna om vår gemensamma miljö och natur måste de redan i småbarnsålder få studera samt lära sig av naturen. Detta för att få en förståelse för att människan och naturen är beroende utav varandra.

Innehåll

Hållbar utveckling vt-21 Stjärnan

 

Det här säger Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

  • Ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

  • Förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

 

Forskning:

Didonet (2008, refererad UNESCO, 2008) menar att de första levnadsåren i en människas liv är de mest hoppfulla för att kunna utveckla goda attityder samt värderingar som sedan påverkar människans personlighet. De attityder och värderingar som ett barn utvecklar i tidig ålder kommer sedan ligga till grund när det sedan i vuxen ålder ska fatta viktiga beslut. För att framtidens vuxna ska kunna ta hand om och värna om vår gemensamma miljö och natur måste de redan i småbarnsålder få studera samt lära sig av naturen. Detta för att få en förståelse för att människan och naturen är beroende utav varandra.

 

Avdelningens mål:

Vi vill väcka barnens intresse för natur, skräp/källsortering och förhållningssätt kring dessa. 

 

Strategier:

Kompostina

Pappis

Organisk papperspåse

Litteratur/böcker om källsortering

Bild på Kompostina och Pappis 

Pedagogiskt lärmaterial tillförs avdelningen 

 

Genomförande:

Använda rätt begrepp

Synliggjort Kompostina och Pappis

Följa processen till soprummet..

 

Målkriterier: (Det här vill vi se och höra när målet är uppnått)

Barn har fått en ökad förståelse för renhållning i naturen

Barn tar egna initiativ och vet var det ska läggas i den organiska påsen

Använder rätt begrepp (kompostera, organiskt, sopbil, soptunnor m.fl)

 

Så här ska vi dokumentera gruppens utveckling mot målet:

Observationer

Lärlogg i unikum

Reflektion
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: