👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Geometri

Skapad 2021-01-22 12:20 i Nya Elementar Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Matematik
I det tredje arbetsområdet kommer vi att arbeta med Geometri. Vi kommer att möta cirkeln, men också de 3 dimensionella kropparna.

Innehåll

Alla kommer att ha sin egen bok och räknehäften. PRIO Matematik 8.

Vi kommer att ha tre lektioner i veckan, en är längre än de andra och den kommer att vara annorlunda. Då kommer vi att arbeta med programmering, problemlösning, praktiska övningar, både muntliga och skriftliga. 

Vi kommer att ha ett prov efter varje kapitel och under våren så gör vi kap 3, 4 och 5. 

 

Planering, genomgångar och information om läxor hittar ni på min padlet

https://padlet.com/andreaspersson/matematik8p

Begreppslista

 • Medelpunkt
 • Radie
 • Diameter
 • Pi
 • Omkrets
 • Area
 • Enheter
 • Cirkelsektor
 • Medelpunktsvinkel
 • Dimension
 • Geometrisk kropp
 • Kub
 • Rätblock
 • Cylinder
 • Prisma
 • Kon
 • Klot
 • Pyramid
 • Begränsningsyta
 • Mantelyta
 • sfär
 • volym
 •  

Prov

Prov genomförs vecka 8.

 

Bedömning

Du bedöms dels utifrån proven men också minidiagnoser samt läxor/gruppuppgifter spelar in.

Både skriftlig och muntlig förmåga bedöms.

 

 

Syftet med ämnet matematik i skolan är enligt kursplanen:

 

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.”

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matematik år 8 - Mönster och Algebra

Utveckla förmågan att...

Ej nått tillräckliga kunskaper
E-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
C-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
A-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
P
formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis godanpassning till problemets karaktär
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär
B
använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
M
välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med gott resultat
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat
R
föra och följa matematiska resonemang
Eleven för och följer matematiska resonemang på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Eleven för och följer matematiska resonemang på ett sätt som för resonemangen framåt.
Eleven för och följer matematiska resonemang på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
K
använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt