Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pyssel - Almanacka

Skapad 2021-01-22 12:34 i Spängerskolan Kristianstad
Grundskola F – 1
Pedagogisk planering för arbetet med att göra en egna Almenackor.

Innehåll

PLANERING AV FRITIDSHEMSVERKSAMHETEN PÅ:

 

Lilla fritidshemmet

 

Så här arbetar vi med: Göra egen almanacka

Planeringen gäller för  perioden: V.2 - 4

Ansvarig för planering, uppföljning och utvärdering är: Anna, Samuel och Ludvig

 

Nulägesbeskrivning/ kartläggning/Syfte (var är vi?)

"Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande."

(Lgr11 kap 4)

 

Konkretisering av målet:

 • Eleverna ska få prova på att göra en egen almanacka för år 2021
 • Eleverna ska träna på att kommunicera och diskutera med varandra
 • Hålla sig till regler tex turordning
 • Utmana sig själva genom att skapa med hjälp av de olika material som erbjuds efter egen förmåga

Målet är uppnått när:

 • Eleven har producerat en egen almanacka.
 • Kunnat hålla sig till ordningsföljden samt reglerna.
 • Använt olika material utefter sin egen förmåga.
 • Eleverna diskuterar och kommunicerar med varandra under arbetets gång.

Aktiviteter/ metoder (hur gör vi?)

Under 3 veckors tid kommer eleverna få möjligheten att skapa sin egen almanacka via målarbilder med månadens namn och datum som de ska få fylla i med valfria färger. Därefter de blir klara med att måla sina bilder sätts de ihop med piprensare för att fullfölja arbetet och så att de kan använda det som en almanacka.

 

 Hur mäter vi det vi vill uppnå? (hur kan vi samla bevis?)

 • Genom observationer från pedagogerna.
 • Genom elevernas resultat av almanackorna.
 • Genom diskussioner med eleverna både enskilt och i grupp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: