👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA

Skapad 2021-01-22 12:46 i Nybble förskola Flen
Förskola
Nuläge: Flertalet pedagoger som arbetar med 4-5-åringar är nu utbildade i NTA förskolans fyra teman luft, ljus, vatten och ljud. Det behövs genomföras en utbildning i de två sistnämnda temana, så att dessa teman kan praktiseras fullt. Arbetet med NTA behöver utvecklas och fördjupas och då är det kontinuitet som gäller. I december 2020 är NTA-lådorna aktiva pedagogiska verktyg på alla förskolor i förskoleområde A, så att läroplanens natur och teknikmål kommer till barnens praktik.

Innehåll

18/1 2021.

Ansvarig  Alla pedagoger

Vilken grupp  Alla på Eken.

Vilket material  NTA  lådan ljus

Nulägesbeskrivning  .Utifrån våran verksamhetsplan jobbar vi med NTA detta år.

Beskrivning .Vi har börjat med lådan ljus och det material som finns där.Barnen är delaktiga i temat.