👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språklig medvetenhet Barnen

Skapad 2021-01-22 13:00 i Drottningholms förskola Ekerö
Förskola
Genom medvetna val i vår undervisning ge alla barn de bästa villkoren till lärande som ger dem bättre förutsättningar och verktyg till att utvecklas till självständiga och nyfikna individer.

Innehåll

Förmågor att utveckla:

 • lärstrategier
 • uthållighet
 • förmågor till lärande

Kunskaper att utveckla:

känna igen sitt namn
kunna skriva sitt namn
• känna igen de flesta versaler och gemener
uthållighet
fonologisk medvetenhet, (rim, stavelser..)
läsriktning
känna igen de flesta bokstäver och hur de låter
dela upp och sätta samman ord med bokstäver
utveckla sin förmåga att prata och diskutera om böcker och sagor

Barnet ska efter detta självständigt:

• skriva sitt namn
• rimma
• slutföra en utmaning
• starta en utmaning
• prata och diskutera om böcker och sagor
samtala om egna händelser

Arbetsmetoder/undervisning pedagogerna:

 • grit
 • uthållighet
 • utmana barnen vidare
 • scaffholdning

Barnen kommer att få på olika sätt arbeta med (aktiviteter):

• bokstäver
• rim
• sammansatta ord 
• spela spel
• pussel
• sant/falskt
• boksamtal
• skapa böcker
• UR-program
• sjunga
• munmotorik 
• träna finmotorik
• läsa böcker
• Blue bots/Ikt
• skapande

Konkretiserade mål:

Vad ska barnen lära sig utveckla och förstå, förmå?

 • starta och slutföra en utmaning
 • rim(fonologisk medvetenhet)
 • skriva sitt namn
 • bokstavsljud
 • uthållighet
 • utveckla lärstrategier och förmågor till lärande
 • självständighet
 • förståelse för eget lärande
 • ta hjälp av varandra
 • versaler, gemener

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18