👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva olika texttyper

Skapad 2021-01-22 13:05 i Söderskolan Falkenberg
Grundskola 9 Svenska Svenska som andraspråk
I det här arbetsområdet kommer vi träna på att skriva olika texttyper. Detta gör vi för att förbereda oss inför uppsatsskrivningen vi kommer ha i ämnet Svenska.

Innehåll

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetsområdet är att träna din förmåga att:

 • formulera dig på olika sätt när du skriver
 • anpassa ditt språk beroende på vilken texttyp du skriver och vem som ska läsa din text

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

Din förmåga att:

 • skriva olika typer av texter med språklig variation, textbindning samt anpassning efter texttypen
 • söka och sammanställa information 
 • resonera om källornas trovärdighet och relevans
 • hänvisa till källor genom referat och citat

Hur ska det bedömas?

 • Skriftliga inlämningsuppgifter

Undervisning och arbetsformer

 • Gemensamma genomgångar
 • Filmer och kortare filmklipp
 • Diskussioner i grupp och i helklass
 • Eget arbete med inlämningsuppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  E 9