👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samling i lilla rummet

Skapad 2021-01-22 13:12 i Björktjära förskola Bollnäs
Förskola
Ny termin och nya grupper.

Innehåll

Syfte

Nu har några barn flyttat över till andra avdelningar och det är dags att bilda nya grupper.

Vi upplever att det är bra att dela oss på förmiddagarna och göra olika saker. Barnen får vara i en mindre grupp barn och kan lättare göra sin röst hörd och få göra aktiviteter som är bäst för dem.

 

Mål

Vi ska få en sammansvetsad grupp som trivs tillsammans och gör olika aktiviteter.

Minst tre dagar i veckan ska vi dela oss.

 

Syfte

Syftet är att det enskilda barnet ska få uppmärksamhet och få komma till tals.

I den här gruppen ingår de fem äldsta barnen på Stugan.

Genomförande

Vi börjar med att gå ut en sväng tidigt på förmiddagen. Ute tränar vi grovmotorik och leker. När vi går in har vi samling i lilla rummet. Vi lyssnar på en saga, vi fortsätter med ”Sagan om den lilla gumman” som vi jobbade lite med i höstas till att börja med. Vi använder sångpåsen och varje barn får plocka upp ett föremål som motsvarar en sång. 

Efter samlingen varierar vi olika aktiviteter såsom olika former av skapande, dans och matematik i olika former.

 

Dokumentation under lärprocessen

Vi fotograferar.

Ansvar

Berit tar huvudansvaret för denna grupp.

Uppföljning

 

Kontinuerlig uppföljning.

H