👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekorren Projektplanering3_Projektavstämning_Farsta_förskolor

Skapad 2021-01-22 14:04 i 182331 Förskolan Frida Stockholm Farsta
Förskola
Vi har under vårt projekt "vatten" som tidigare handlade om delen flyta sjunka nu bytt inriktning till att handla om hur värme och kyla kan förändra vattnets egenskaper.

Innehåll

 

Syfte: Vi vill att barnen ska få utforska vad som händer med vatten när det blir kallt respektive varmt, hur en lös materia kan bli en fast.

 • Vi har startat terminen med att observera attt barnen fascinerades över snön som har kommit och istappar som de har hittat på gården. Vi har gått till skogen där barnen även har fått utforska frusna pölar och se vad som händer om man trampar på ytan, hur låter det, vad finns under istäcket? Sedan har barnen själva fått frysa in olika föremål i iskuber och utforska vad som händer med deras iskuber när de sedan får stå framme i rumstemperatur, vad är det som är runt kotten (is?) Hur blev det is? Hur känns isen, hur smakar is? Syftet är även att se vilka associationer och reflektioner barnen får av att komma i kontakt med is och få dem att se sambandet mellan flytande och fast materia. Vi vill att barnen ska få förkunskapen om att vatten och is är samma sak fast i olika former.
 •  Vi ser att barnen ordförråd utvecklas i smågrupperna då de utbyter och förklara ord för varandra, barnen har börjat använda olika jämförelser med varandra och de lär varandra nya ord och matematiska begrepp. Vi hör att barnen nu samtalar och reflekterar med varandra med längre meningsbyggnader och utökat ordförråd, det har vi sett genom våra samtal och observationer med barnen.

  

 

Vad: Vattenexperiment i olika former för att se hur vattnets egenskaper kan se ut.

 

Varför (syfte):För att ge barnen fler förkunskaper om vatten och dess betydelse för vår miljö

 

Hur (metod): Genom olika experiment med vatten i smågrupper

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18