👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden i Sverige

Skapad 2021-01-22 14:37 i Fårboskolan Oskarshamn
Grundskola 4 Historia
Människorna lägger vikingatiden bakom sig och blir kristna. Handelsplatser blir till städer och riket Sverige bildas sakta. Livet i slott liksom i byns gårdar och hur olika händelser hänger ihop lär vi oss om.

Innehåll

Syftet med denna kurs  (Utdrag ur LGR 11)

"Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia och bidra till att de utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt källmaterial och möten med platser och människors berättelser.  Undervisningen ska vidare bidra till att eleverna utvecklar förståelse för att varje tids människor måste bedömas utifrån sin samtids villkor och värderingar.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur historiska berättelser används i samhället och i vardagslivet. Därigenom ska eleverna få olika perspektiv på sina egna och andras identiteter, värderingar och föreställningar.

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Tidsomfång

Denna kurs inleddes två veckor före julavslutningen och fortsätter fram till och med vecka 6.

Undervisningens metoder och material

Boken om Historia (Liber) används huvudsakligen och kompletteras med filmer, bilder och kartor. 

Eleverna arbetar främst enskilt med att läsa texter om medeltiden och att besvara frågor till texter. Medeltidens händelser, personer och kronologi diskuteras delvis gemensamt liksom viktiga begrepp som hör ihop med epoken. Eleverna gör också anteckningar till filmer som klassen ser.

Bedömning av elevens kunskaper

I slutet av vecka  6 genomförs ett prov med uppgifter där eleven får visa sina kunskaper om medeltiden. Inför provet får alla elever information om vilka kunskapskrav de ska visa för att anses ha nått målen för kursen. Under lektionstid får eleverna möjlighet att sammanfatta det viktigaste och att träna inför slutuppgiften. Individuell anpassning görs med hjälp av inläst material och anpassningar i utformning av provet.

Elevens kunskaper i förhållande till läroplanens kunskapskrav redovisas individuellt i unikum under fliken Kunskaper. Se nedan.

  E C A
Tidsperioder
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Undersöka utvecklingslinjer

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6