👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tussilago och Blåklints enhetsmål "Naturvetenskap och teknik" 20/21

Skapad 2021-01-22 14:55 i Söralids förskola Österåker
Förskola
Vi vill väcka barnens intresse för naturkunskap och teknik, vi ger barnen möjlighet att bekanta sig med ämnet på ett lekfullt och roligt sätt. Vi använder oss av ”Dadda” för att locka barns intresse.

Innehåll

Förväntat resultat för förskolan

 • Ämnet synliggörs i förskolans gemensamma tema ”Lärande utifrån sagans värld”
 • Alla barn erbjuds undervisning i skogen regelbundet
 • Vi sorterar plast, papp- och kartongsortering och undervisar i vad som händer med återvunnet material och material i naturen utifrån barnens mognad.
 • Vi använder begreppen naturvetenskap och teknik då vi fångar tillfällen i vardagen
 • Vi utvecklar vårt arbete med barnens iPad genom att de själva fotar/filmar 
 • Undervisning och utveckling tydliggörs i förskolans dokumentationsverktyg Unikum.

Avdelningens planering

 

Innehåll Vad ska jag välja att undervisa om:

 • Vi vill väcka barnens intresse för naturvetenskap och teknik.
  -Vi vill utveckla den pedagogiska miljön på avdelningen så att den är tilltalande, tillåtande och tillgänglig för barnen med avseende naturvetenskap och teknik.
  - Vi vill att barnen ska få möjlighet att pröva:
  • Volym
  •Konstruktion/ Bygga/ skapa med olika material.
  •Magnetism
  •Plantera, och följa hur det växer.


 • Syfte Varför ska jag välja just detta?
 •  
 • Därför att vi vill väcka barnens intresse för naturkunskap och teknik
 •  
 • Metod Hur ska denna undervisning gå till? Vem gör vad och med vilka? Vem förbereder?
 • Vi går till skogen med barnen, de får lära sig om växter och djur som finns där. 
 • Vi använder oss av den pedagogiska miljön på avdelningen, magneter, klossar, de får möjlighet att planera
 •  
 • Hur får barnen inflytande/delaktighet i processen?
 • Genom att de själva väljer vad de är intresserade av, vi försöker utmana och locka.
 •  
 • Hur kopplar vi undervisningen till läroplan/forskning

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18