👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokprojekt - Katitzi

Skapad 2021-01-22 15:23 i Olandsskolan Östhammar
Grundskola 4 – 6 Svenska
Vi kommer att arbeta med läsning, lässtrategier och textsamtal. Vi kommer att utgå från boken Katitzi av Katarina Taikon som ingår i det läsprojekt som Uppsala Universitet har och som Östhammars kommun deltar i.

Innehåll

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att:

 • kunna uttrycka dina tankar och åsikter 
 • kunna förstå och tolka texten vi/du har läst
 • kunna läsa en text med flyt
 • kunna lyssna på andra

Genomförande

Det kommer du göra genom att:

 • läsa skönlitteratur för barn och ungdomar, tyst och högt tillsammans 
 • prata om texten som du har läst och göra enkla, kronologiska sammanfattningar
 • prata om texten som du läst och göra kopplingar till egna erfarenheter
 • prata om texten som du läst och tolka och samtala om tydligt framträdande budskap i boken

Bedömning

Jag kommer att bedöma dig utifrån:

 • hur du läser 
 • hur du sammanfattar en text du läst eller hört och visa att du har förstått dess innehåll
 • hur du samtalar om texter, tolka enkla budskap och koppla texter till egna erfarenheter.

För att ligga i fas i läsningen behöver du ha läst följande sidor under de olika veckorna:

 • v. 3 s. 7-42
 • v. 4 s. 43-89
 • v. 5 s. 90-126
 • v. 6 s. 127-166

Det är fem kapitel i veckan och vi kommer att lägga tid på att läsa dessa i skolan, du kommer enbart behöva läsa hemma om du är frånvarande från något lästillfälle i skolan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Katitzi

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Läsa skönlitteratur med flyt
Eleven kan läsa skönlitteratur för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Aspekt 2
Läsförståelse, skönlitteratur
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Aspekt 3
Läsförståelse, skönlitteratur
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.