Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2021-01-22 15:25 i Söraskolan Österåker
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Du ska få lära dig mer om människans första historia som kallas för forntiden. Forntiden delas in i stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Innehåll

Vad ska vi lära oss? 

 • Du ska få lära dig om hur livet på jorden uppkom och utvecklades.
 • Du ska också få lära dig hur de första människorna på jorden levde.
 • Du kommer även få lära dig i vilken ordning stenåldern, bronsåldern och järnåldern kom. 

 

Hur ska vi arbeta? 

 • Du kommer få:
 • se filmer
 • lyssna på faktatexter
 • läsa faktatexter
 • skriva egna faktatexter
 • själv söka fakta i böcker och på nätet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3

Matriser

SO
Forntiden

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Människans tidiga historia
Känna till tidsbegreppen stenåldern, bronsåldern och järnåldern och vad som kännetecknar dem. Kunna berätta något om människans vandringar, samlande och jakt samt införande av jordbruk.
 • SO   3
Insats krävs
Du kan tidsbegreppen stenåldern, bronsåldern och järnåldern och kan berätta om några livsvillkor för människorna på forntiden. Du berättar något om människornas liv.
Jämförelser
Förmågan att jämföra och se likheter och skillnader mellan livet på forntiden och nu. Förmågan att se likheter och skillnader mellan de olika tidsepokerna stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
 • SO   3
Insats krävs
Du nämner några olika skillnader och likheter mellan dåtid och nutid. Du nämner några olika skillnader och likheter mellan de olika tidsepokerna.
Tidslinje
Kunna förstå en tidslinje och begreppen dåtid, nutid och framtid
 • SO   3
Insats krävs
Du kan avläsa en enkel tidslinje och sätta in stenåldern, bronsåldern och järnåldern i kronologisk ordning. Du kan förklara begreppen dåtid, nutid och framtid.
Spår av forntiden
Eleven beskriver hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen.
 • SO   3
Insats krävs
Du kan ge några exempel på spår av forntiden i naturen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: