👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Problemlösning år 1-3

Skapad 2021-01-22 20:38 i Ekängens skolor Linköping
Grundskola 1 – 3 Matematik
Du kommer att få lösa olika matematiska problem och träna på att redovisa dina lösningar på olika sätt.

Innehåll

Lärmål – vad jag ska lära mig

 • Känna till och använda några olika strategier för att lösa problem

 • Kunna lösa problem på olika sätt och visa hur

 • Kunna förklara lösningen för någon annan

 • Kunna se om svaret är rimligt

 • Kunna hitta på ett eget problem och lösa det 

Förmågor som jag kommer att få utveckla

 • Lösa problem med hjälp av olika strategier.

 • Förklara en lösning muntligt och skriftligt 

 • Formulera/hitta på egna problem 

Undervisning/arbetssätt – hur vi ska arbeta

 • Arbeta med olika problem

 • Arbete enskilt och i grupp

 • Gå igenom och testa olika strategier: rita en bild, laborativt material, diagram, tabell m.m.

 • Diskutera olika förslag på lösningar 

 • Undersöka om svaret på problemet är rimligt

 • Öva på att hitta på egna problem

Hur jag ska visa mina kunskaper

 • Försöka lösa problem och förstå vad det frågas efter

 • Ge förslag på lösningar 

 • Kunna berätta hur uppgiften löstes

 • Avgöra om svaret passar ihop med frågan 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3