👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska Åk 8 v. 2-9 (Juans grupp)

Skapad 2021-01-23 01:26 i Årstaskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9 Moderna språk - språkval
Vi kommer att fortsätta med ¡Qué Bien! 8, unidad 2C. Vi kommer att lära oss mer om Peru och kommer att repetera perfekt och futurum

Innehåll

Kunskapsmål: 

 

 

Vad eleven ska lära sig:

Unidad 2C

·         att läsa en blogg

·         att läsa nyhetsartiklar

·         oregelbunden perfekt

·         att prata om vad någon/några andra har gjort

 

 

Begrepp och grammatik: 

·         Futuro: att prata om vad du kommer att göra.

·         Pretérito perfecto: att prata om vad du har gjort.

 

Arbetsformer: 

·         Enskilt arbete

·         Arbete i par

·         Arbete i helklass

 

Veckoplanering:

Vecka

Arbete

Läxor

2-5

Unidad 2C

https://quizlet.com/class/15051719/

6

Una entrevista con Ruth

https://quizlet.com/class/15051719/

7

Los Andes – Repetition

https://quizlet.com/class/15051719/

8

Prov (måndag)

https://quizlet.com/class/15051719/

9

Sportlov

 

 Vår kursbok Qué bien 8 har även en online-del: https://www.ovningsmastaren.se/ovningsmastaren/index.php/book/index/121. Där kan eleverna lyssna på texter, öva glosor och grammatik.

Läxa: Quizlet: Här finns alla läxor: https://quizlet.com/class/15051719/ 

Hur vet jag om jag har gjort alla övningar i Quizlet? https://youtu.be/2fMs2xNaZwI 

Om jag är sjuk: hur kan jag veta vad andra elever har gjort på lektionen: https://docs.google.com/document/d/1qK_Zl-eccpMY4IkaHpnOrEhA8uYP6rmnqVNFdZE5t4M/edit?usp=sharing

Bedömning 

·         Ditt arbete på lektionerna 

·         Läxförhör 

·         Skriftligt och muntligt prov 

 

Utvärdering

Sker i dialog med klassen efter avslutat moment.

Matriser

M2
Kunskapskrav Moderna språk 7-9

Hör- och läsförståelse

Har arbetat med
E
C
A
Förstå
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Redogöra, kommentera & agera
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja & använda strategi
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Välja & använda material i egen produktion
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift. Förmåga att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda. Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Har arbetat med
E
C
A
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Bearbeta & förbättra framställningar
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Uttrycka sig i muntlig och skriftlig interaktion
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Strategi för interaktion
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Kommentera livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Har arbetat med
E
C
A
Kommentera & jämföra
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.