👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 4 - Kristendom

Skapad 2021-01-23 10:37 i Lindbackens skola Uppsala
Kristendom i årskurs 4
Grundskola 4 Religionskunskap
Vad är religion och vad innebär det att vara kristen? Varje år får du som går i svenska skolan ledigt under jul och påsk. Men vet du varför vi har dessa lov? I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig om kristendomens uppkomst och utveckling. Du kommer att få läsa om hur det är att leva som kristen idag och hur kristna högtider och traditioner har uppkommit.

Innehåll

Under det här arbetsområdet ska du visa att du kan: 

 • Känna till vilka heliga platser, ritualer och levnadsregler som är viktiga inom kristendomen. 
 • Redogöra för några kristna högtider och traditioner och hur de har utvecklats. 
 • Jämföra kristendomens betydelse i svenska samhället förr och nu. 
 • Resonera kring moraliska frågor och diskutera kring vad det innebär att göra gott.

Det kommer du att få visa genom att: 

 • Lyssna aktivt under genomgångar
 • Delta aktivt i uppgifter som ges
 • Svara på frågor muntligt och skriftligt, enskilt och i grupp

Du kommer att få lära dig: (centralt innehåll)

 • Om begreppen religion och livsåskådning
 • Vilka centrala tankegångar, levnadsregler och heliga platser som är viktiga för kristna
 • Om kristna högtider och traditioner och deras uppkomst
 • Hur kristendomens roll i samhället har ändrats genom tiderna

Hur ska vi lära oss detta? (undervisning)

 • förklara, resonera och samtala kring begrepp och sa

  Presentationer och genomgångar
 • Förklara, resonera och samtala kring begrepp och rita och skriva om dem i din bok 
 • Se filmer och reflektera kring dem
 • Samla nyckelord och återberätta sådant vi lär oss
 • Läsa texter 
 • Svara på frågor muntligt och skriftligt, enskilt och i grupp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6

Matriser

Re
Åk 4 - Kristendom

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1