👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll På NO åk. 6- Universum

Skapad 2021-01-23 13:22 i Parkskolan Kristianstad
Grundskola 6 Fysik
Vi kommer att studera universum och dess innehåll. Ni kommer att få lära er vad en världsbild är och hur den har förändrats genom tiden. Vi kommer också att diskutera vad tid är och hur det fungerar med årstider samt solens roll i det hela. Ni kommer även att få göra enkla undersökningar och jämföra era resultat med varandra.

Innehåll

Några av de begrepp vi kommer att arbeta med:

 • Astronomi
 • Astronom
 • Geocentrisk världsbild
 • Heliocentrisk världsbild
 • Måne; fullmåne, halvmåne, nymåne
 • Jordaxel
 • Planeter; t.ex. Saturnus, Jupiter, Mars
 • Asteroid
 • Komet
 • Himlakropp
 • Meteor
 • Meteorit
 • Teleskop
 • Fusion
 • Galax
 • Nebulosa
 • Svart hål
 • Dygn
 • Månad
 • Skottår
 • Årstid

 

Mål: 

 • Känna till vad en världsbild är och hur den har förändrats genom tiderna.
 • Förklara hur det blir dag och natt.
 • Berätta om planeter som finns i vårt solsystem.
 • Ge exempel på några himlakroppar i universum.
 • Berätta om stjärnornas utveckling.
 • Förklara varför vi har olika årstider.
 • Förklara vad en månad är.
 • Ge exempel på hur man kunde mäta tiden förr.
 • Berätta vad satelliter är och vad de används till.
 • Berätta om människans strävan att komma upp i rymden. 

 

Jag bedömer fortlöpande under dessa veckor och elevernas resultat kommer synas på Unikum samt att de får återkoppling muntligt.

 

Underlag för bedömning är:

 • Elevernas reflektioner och analyser i grupp och egna presentationer i helklass.
 • Elevernas läxor, läxförhör och enskilda uppgifter.

Uppgifter

 • Undersökning: Mäta dagsljuset

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
  Fy  4-6
 • Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Fy  A 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Fy  A 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
  Fy  A 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  A 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Fy  A 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
  Fy  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  A 6
 • Dessutom förklarar eleven och visar på mönster i himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för välutvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
  Fy  A 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  A 6

Matriser

Fy
Universum

Godtagbara kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Astronomiska fenomen
Jag förklarar astronomiska fenomen som t.ex. supernova, svart hål och nebulosa på ett enkelt sätt. Jag vet namnen på planeterna i vårt solsystem och ger lite fakta om minst en av dem.
Jag förklarar astronomiska fenomen som t.ex. supernova, svart hål och nebulosa på ett utvecklat sätt. Jag vet namnen på planeterna i vårt solsystem och ger lite fakta om minst två av dem.
Jag förklarar astronomiska fenomen som t.ex. supernova, svart hål och nebulosa på ett välutvecklat sätt. Jag vet namnen på planeterna i vårt solsystem och ger lite fakta om minst tre av dem.
Naturvetenskapliga upptäckter
Jag ger enkla förklaringar om naturvetenskapliga upptäckter som t.ex. världsbilden förr och nu, satelliter och tidmätning. Jag använder minst 8 begrepp i mina förklaringar.
Jag ger utvecklade förklaringar om naturvetenskapliga upptäckter som t.ex. världsbilden förr och nu, satelliter och tidmätning. Jag använder minst 10 begrepp i mina förklaringar.
Jag ger utvecklade förklaringar om naturvetenskapliga upptäckter som t.ex. världsbilden förr och nu, satelliter och tidmätning. Jag använder minst 12 begrepp i mina förklaringar och berättar om sambanden mellan begreppen.
Dag/natt, månader, år och årstider.
Jag förklarar enkelt hur himlakropparnas rörelser skapar dag/natt, månader och årstider.
Jag förklarar utvecklat och visar sambanden på hur himlakropparnas rörelser skapar dag/natt, månader och årstider.
Jag förklarar och ger välutvecklade resonemang på hur himlakropparnas rörelser skapar dag/natt, månader och årstider.
Söka information
Jag söker med stöd information från olika källor (internet, böcker, appar) för att lösa uppgifter. Jag ger enkla förklaringar till varför källorna kan vara olika pålitliga.
Jag söker på egen hand information från olika källor (internet, böcker, appar) för att lösa uppgifter. Jag ger utvecklade förklaringar till varför källorna kan vara olika pålitliga.
Jag söker med säkerhet på egen hand information från olika källor (internet, böcker, appar) för att lösa uppgifter. Jag ger välutvecklade förklaringar till varför källorna kan vara olika pålitliga och kan ge exempel på varför.