👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Thailändska åk 7-9 Tema att bli miljonär.

Skapad 2021-01-23 14:34 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Vi ska ge eleverna kunskaper och förmågor i språket för att använda språket i vardagsliv, förstärka ordförråd och jämföra mellan thailändska och svenska kultur, traditioner och högtider. förstärka sin identitet.

Innehåll

Syften

- formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

- använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande.

- urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

- läsa och analysera berättelse texter för olika syften.

- reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden

Konkretisering av målen

- Läsa och skriva nya ord samt använda mobiltelefon som  hjälpmedel för att söka ordförståelse och stavning både svenska och modersmål. 

- Läsa och skriva en berättelse text på modersmål handlar om att bli miljonär.

- Samtala om och diskutera om texten och aktuell fråga.

- Tolka muntlig och skriftlig om texten.

- Jämför att spara pengar i Sverige och Thailands.

 

Undervisning

Eleven ska ges förutsättningar att

- läsa och skriva nya ord och använda mobiltelefon som  hjälpmedel för att söka ordförståelse och stavning på modersmål.

- titta på en film handlar om lässtrategier( att läsa svarta ord.)

- läsa en berättelse text handlar om att bli miljonär.

- diskutera om texten.

- öva övningar.

 

Bedömning

Jag ska bedöma din förmåga att

- formulera dina tankar i tal och skrift,

- återberätta texten du har läst,

- översätt texten du har läst,

- läsa olika  typer av texter,

- skriva  texter och sammanfattningar som följer vissa strukturella och  grammatiska regler

- kunna svara mina frågor,

- Lämna in läxorna i regelbunden

- samarbeta aktivt med klasskamerater.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  7-9
 • Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.
  Ml  7-9
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  7-9
 • Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
  Ml  7-9