Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnbokssamtal med Sofie

Skapad 2021-01-23 18:19 i Övningsskola Kunskapskryssaren AB
Förskola
Högläsning. Ålder 4-5år Fakta böcker 1 pedagog Ca 10 st barn

Innehåll

På måndagar under mina veckor ska vi titta på bokstavshissen där vi lär oss hur veckans bokstav låter och vilka ord som kan börja på bokstaven. Efter klippet så frågar jag barnen frågorna 
 • Vilka ord kan du som börjar på veckans bokstav? 
 • Hur låter bokstaven? 
 • Hur ser bokstaven ut? 
Under min vecka då jag har de äldre barnen på sagovilan så tänkte jag ha högläsning med ant: flano sagor, böcker och ibland en film som är kopplat till en bok som vi har läst och med frågeställningar efteråt som tex :
 • Vilken bok ska vi läsa? 
 • Vad handlade boken om? 
 • Författaren? 
 • Läser någon bok för er hemma? 
 • Uppmana dom att de gärna får ta med sig en bok hem eller till förskolan som de eller vi kan läsa. 📙 

 

Jag kommer även att uppmärksamma årstiderna tillsammans med barnen med litraturer, fakta böcker, qr koder, filmer och härliga diskussioner. 

 

Syftet

Att ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften. 

Mål:

  * Att ge varje barn förutsättningar att     utveckla fantasi och föreställningsförmåga

 

 • *Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
 • *Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budska
 • * Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minorite
 •  

 

 

 

 
 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: