👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barn i världen

Skapad 2021-01-23 19:47 i Blötbergets skola Ludvika
Arbetsområdet handlar om hur barn lever i olika delar av världen och vilka de mänskliga rättigheterna är.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Hur ser världen ut? Världsdelarna och världshaven? Hur har barn det i andra delar av världen? Vilka likheter och skillnader finns för barn i världen?

Innehåll

Mål för elev

Du ska visa att du kan:
* delta i diskussioner som rör mänskliga rättigheter och barnkonventionen
* jämföra hur barn lever i olika delar av världen
* använda kartor/jordglob och namnge världsdelar, länder

Innehåll

Du kommer att få arbeta med:
* FN och barnkonventionen
* var och hur barn i världen lever
* kartor/jordglob för att lära dig världsdelar och länder

Genomförande

Du kommer att få:
* vara med om genomgångar om FN och hur barn lever i olika delar av världen
* se bildspel/filmer
* delta i diskussioner om mänskliga rättigheter/barnkonventionen
* arbeta med kartor över världen

Redovisning

Du ska visa vad du kan genom att: 

*jämföra hur barn har det i olika delar av världen

* delta i diskussioner

* använda karta/jordglob och namnge olika världsdelar/länder

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3