👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP - Historia åk 4 VT 21 Vikingar och Medeltid

Skapad 2021-01-24 11:02 i Misterhults Skola Grundskolor
Grundskola 4 Historia
Vi ska göra en resa i tiden, närmare bestämt bakåt till vikingarna och sedan medeltiden. Asagudar, långskepp och pesten kommer att virvla runt i historiens tyfon. Vi ser vilka spår som finns kvar idag i form av namn, kanske du är en viking till namnet?

Innehåll

Hur ska vi lära om Medeltid och Vikingar?

- Vi ska med hjälp av böcker från biblioteket läsa om hur man levde på vikingatiden och medeltiden

- Vi ska lära oss om hur kvinnans ställning såg ut = jämställdhet genom att läsa från SO-rummet.se

- Vi ska titta på URPlays serie "Odens Rike" för att lära oss om vikingarnas tro

- Vi ska lära oss vad som hände med asatron och kristendomens intåg under medeltiden

- Vi ska lyssna när vår lärare undervisar och repetera vår kunskap om hela Forntiden & Medeltiden med hjälp av Kahoot.

- Vi ska lära oss om Runalfabetet och Hällristningar och skriva våra namn med runor

- Vi ska själva dramatisera teatersketcher och skriva manus om vardagslivet på vikingatiden och medeltiden samt framträda för våra klasskamrater i åk 6.

- Vi ska göra en utflykt till en arkeologisk utgrävningsplats från Forntiden med Philip Seward

- Var och en ska måla sin favorit bland Asarna och dennes djur.

- Under vägen skriver vi också svar på frågor kring den föreläsning vi just haft i vårt egengjorda Historiahäfte.

 

Bedömning

- Dina baskunskaper i Kahoot-quizen

- Din namnskylt med runor

- Din målning av asagud och djur

- Din sketchmanus och ditt framförande

- Ditt muntliga deltagande på lektionerna

- Dina svar på det skriftliga prov som kommer i slutet av kursen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6