Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bornholmsmodellen; Ord och meningar

Skapad 2021-01-24 11:54 i Kvinnebyskolan Linköping
Grundskola F Svenska
Den andra nivån av Bornholmsmodellen innehåller lekar och övningar kring ord och meningar. Eleverna utforskar och lär sig mer kring språkets uppbyggnad.

Innehåll

Lärandemål

Eleverna ska få möjlighet att reflektera över det talade språkets struktur samt hur det talade språket består av större och mindre delar. Syftet är även att eleverna ska få förståelse för begreppen ord och mening samt att de på ett konkret sätt få arbeta med meningslängd, långa och korta ord, sammansatta ord och avsluta påbörjade meningar. 

Undervisning

Under dagen tränar läraren eleverna på att lyssna in varandra, ge eleverna lika talutrymme, turtagning, respekt och tydlighet. Under ett arbetspass med svenska arbetar vi i helgrupp eller i mindre grupper med eleverna med hjälp av lyssnandelekar, munmotorikgympa, instruktionsövningar, ljudillustrationer samt ljud inom- och utomhus. Eleverna får arbeta kooperativt tillsammans genom olika samarbetsövningar.

Under arbetspassen kommer eleverna att få arbeta samt träna på begreppen ljud, ord och mening genom att få arbeta praktiskt med hjälp av klossar, bildkort eller pappersremsor med meningar. De kommer att få utforska och leka med ord för att skapa meningar och träna på stor bokstav och punkt för att på så sätt lära sig på ett lustfyllt sätt.

Förmågor vi tränar

Eleverna får träna på sin förmåga att urskilja ord och förstå hur ord och meningar sätts samman. Genom övningarna får eleverna även möjlighet att utveckla förmågan att följa svenska språkets regler och struktur samt att kunna skilja mellan tal- och skriftspråk. Eleverna får även träna sin förmåga att lyssna och ta muntliga instruktioner.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: