👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Happy 6 unit 5

Skapad 2021-01-24 12:12 i Gottsta skola Norrtälje
Grundskola 6 Engelska
Vi arbetar med det femte kapitlet ”Inventions” i HAPPY 6

Innehåll

Tidsperiod:

V.4-7

Lärandemål:

Du ska efter detta kunna

 • Förklara ett ord du inte känner till genom att beskriva det med andra ord. 
 • Diskutera textens innehåll
 • Läsa, översätta och förstå texterna i Unit 5

Arbetssätt:

Vi kommer att läsa texterna och träna in nya ord och grammatiska delar. Det gör vi genom interaktiva övningar, genomgångar samt muntliga och skriftliga övningar av olika slag.

 • Vi kommer att träna på att kommentera det vi lyssnat på och läst genom att svara på frågor, diskutera i klassen samt göra korta skriftliga uppgifter.
 • Det kommer vara läxa varje vecka där du ska läsa, översätta och förstå texten.

Bedömning

Bedömningen kommer att ske på det vi arbetar med under lektionstid samt läxan. 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • använda engelska i olika sammanhang när du talar och skriver.
 • förstå och använda innehållet i talad engelska vid t.ex instruktioner.
 • tolka engelska texter anpassade efter rätt nivå. 

Uppgifter

 • Write five sentences w.7

 • Write five sentences w.6

 • Write five sentences w.5

 • Write five sentences w.4

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6