👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO -Nyhetsanalys - viktig nyhet 2020

Skapad 2021-01-24 12:50 i Observatorielundens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Välj en nyhet du tycker varit viktig under året 2020 (inte pandemin). Gör en nyhetsanalys med hjälp av analysmodellen (beskrivning, orsaker, konsekvenser och åtgärder)

Matriser

Sh
Nyhetsanalys - viktig nyhet 2020

Rubrik 1

E
C
A
Söker information om samhället och använder då olika källor.
söker information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt
söker information om samhället och använder olika källor på ett relativt väl fungerande sätt
söker information om samhället använder då olika källor på ett väl fungerande sätt
Undersöker samhällsfrågor ur olika perspektiv.
undersöker samhällsfrågor ur olika perspektiv
Undersöker relativt väl samhällsfrågor ur olika perspektiv
Undersöker väl samhällsfrågor ur olika perspektiv
Beskriver samband inom samhällsfrågor
beskriver enkla samband inom samhällsfrågor
beskriver förhållandevis komplexa samband inom samhällsfrågor
beskriver komplexa samband inom samhällsfrågor
Resonerar kring samhällsfrågor.
för enkla och till viss del underbyggda resonemang om samhällsfrågor
för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om samhällsfrågor
för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om samhällsfrågor
Värderar samhällsfrågor och uttrycker ståndpunkter.
värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor
värderar och uttrycker relativt väl olika ståndpunkter i några samhällsfrågor
värderar och uttrycker väl olika ståndpunkter i några samhällsfrågor
Har argument som underbygger ståndpunkter.
har enkla till viss del underbyggda argument när eleven uttrycker ståndpunkter om samhällsfrågor
har utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument när eleven uttrycker ståndpunkter om samhällsfrågor
har välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument när eleven uttrycker ståndpunkter i samhällsfrågor
Problematiserar genom att växla mellen olika perspektiv.
växlar i viss utsträckning mellan olika perspektiv när elever uttrycker ståndpunkter om samhällsfrågor
växlar i förhållandevis stor utsträckning mellan olika perspektiv när elever uttrycker ståndpunkter om samhällsfrågor
kan i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv när eleven uttrycker ståndpunkter i samhällsfrågor
Använder begrepp och analysmodeller.
använder begrepp och modeller på ett huvudsak fungerande sätt
använder begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt
använder begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt