👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återbruk "Från T-shirt till mössa"

Skapad 2021-01-24 12:48 i Veta skola Mjölby
Grundskola 4 – 6 Slöjd
Du kommer få inblick i hur våra kläder påverkar miljön och hur just du med hjälp av återbruk kan bidra på ett positivt sätt. Du kommer även att få möjlighet att skapa något nytt av något gammalt.

Innehåll

Målet med undervisningen

 • Att få förståelse för en T-shirts livscykel. Vad händer från råvara till den färdiga produkten? Vad blir sedan avfall, vad återvinns och vad kan återbrukas?
 • Att få förståelse för hur en T-shirt är konstruerad, vilka delar den består av och hur de satts samman.
 • Att genom återbruk skapa en mössa av en T-shirt genom att följa olika intruktioner och även träna på symaskinens olika sömmar för töjbara tyger.  

 

 

Så här kommer du arbeta

Arbetet är en introduktion till att du i nästa arbetsområde kommer att sy och designa en egen T-shirt. Vi kommer att jobba med detta under 3-4 veckor.

Du kommer att klippa isär en T-shirt för att se hur den är konstruerad och jämföra delarna med mönsterdelar för olika modeller. Tekniken är både återbruk och symaskinssömnad eftersom du av T-shirten kommer att sy din egen mössa. Vi kommer att se filmer som handlar om klädindustrin och dess påverkan på vår miljö, du kommer även att få möjlighet att träna dig i att följa instruktioner både genom instruktionsfilmer och analoga instruktioner samt träna dig i symaskinssömnad för töjbara tyger.

 

Det här ska bedömas

 • Hur du framställer ditt föremål och på vilket sätt du använder dig av instruktioner.
 • Hur du använder verktyg, redskap och maskiner.
 • Att du kan beskriva samband mellan ditt arbete och miljön.
 • Att du visar någon egen idé eller tanke när du syr din mössa.
 • Hur du driver ditt eget arbete.
 • Hur du ger omdömen om ditt arbete och hur det har påverkat ditt slöjdföremål.
 • Du har egna tankar kring färg och form.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  E 6
 • Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  C 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  C 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
  Sl  C 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
  Sl  C 6
 • Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  C 6