👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2021-01-24 13:05 i Förskolan Kristallen Naturmontessori Väst AB
Förskola
Matematik inne och ute

Innehåll

Stjärnorna kommer under våren 2021 arbeta med matematik i planerade undervisnings-aktiviteter med montessorimaterialet, i samlingen samt i skogen.

I skogen kommer vi arbeta med grundläggande matematik exempelvis rumsuppfattning, lägesord, mätning, mönster och taluppfattning.

Inne i Tellusrummet har vi material för de äldsta barnen och inne i stora salen finns material för alla åldrar. Detta material är mer konkret och flera övningar är förberedande för matematik som tex det sensoriska materialet.

Vi utmanar även barnen i vardagsituationer att tänka matematiskt och upptäcka matematik i vardagen tillexempel när de dukar, delar frukt, tar på sig, i lekar inne och ute m.m.

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18