👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Det antika Grekland

Skapad 2021-01-24 14:37 i Fröknegårdskolan Kristianstad
Grundskola F
Visste du att det är grekerna du har att tacka för att du läser historia? Det var nämligen de som kom på ämnet historia. De hade också historiens första vetenskapsmän. Grekerna lade grunden för hur vi i väst ser på väldigt många saker och det var även de som kom på tanken om demokrati.

Innehåll

Om arbetsområdet

I det här arbetsområdet ska du få förståelse för hur de grekiska stadsstaterna grundades och utvecklades och så småningom uppgick i Alexander den stores rike. Dessutom ska du jämföra de två stora stadsstaterna Aten och Sparta med varandra och avslutningsvis titta på vad som hände med det grekiska riket när Alexander den store dog.

 Lärandemål

1. Jag kan berätta om hur de grekiska stadsstaterna kom till, utvecklades och till slut uppgick i de hellenistiska rikena.

2. Jag kan berätta om Atens och Spartas styrelseskick och jämföra dem med varandra.

3. Jag kan berätta om vardagslivet i det antika Grekland och jämföra med hur det är att leva i dag.

4. Jag kan berätta om hellenismen och ge några exempel på hur hellenismen påverkar oss än i dag.

5. Jag kan resonera och diskutera varför antika byggnader inspirerar 

 

Kunskapskrav

- Ha kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Resonera om orsaker och konsekvenser.

- Undersöka några utvecklingslinjer och beskriva samband mellan tidsperioder.

- Ange fortsättning på utvecklingslinjerna och motivera med hänvisningar till det förflutna och nuet.

- Resonera om användning av historia samt hur olika föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar och vilka konsekvenser det kan få.

- Använda historiska begrepp.

Bedömning

- Löpande observationer under arbetsområdets gång

- Diskussioner och arbetsuppgifter

- Läxuppföljningar

- Quiz

- Clio Uppföljning/Delprov

- Slutprov

 

 

 

 

Uppgifter

  • Clio uppföljning/delprov

Matriser

Det antika Grekland

F
E
C
A
1. Kunskaper om olika tidsperioder
Har ännu inte visat godtagbara kunskaper.
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
2. Orsaker och konsekvenser
Har ännu inte visat godtagbara kunskaper.
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
3. Kunskap om utvecklingslinjer
Har ännu inte visat godtagbara kunskaper.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dess autvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
4. Användning av historia
Har ännu inte visat godtagbara kunskaper.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
6. Historiska begrepp
Har ännu inte visat godtagbara kunskaper.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.