Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild - Bildanalys

Skapad 2021-01-24 15:18 i Landvetterskolan Härryda
Grundskola 7 – 9 Bild
Ibland behövs det ingen text för att ändå förstå vad en bild vill säga. Man kan därför tala om att det finns ett bildspråk. Under denna lektion kommer vi att diskutera bildspråket och hur budskap kan förändras beroende på i vilken kontext bilden visas, men också betydelsen av betraktarens erfarenhet av det föreställande motivet. Denna uppgift syftar till att utveckla din förmåga i att analysera bilder samt undersöka vilka budskap de förmedlar till dig som mottagare.

Innehåll

Centralt innehåll
• Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
• Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.

Kunskapskrav (betyg E)
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden. Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.

Uppgifter

  • Bildanalys

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: