👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

hkk åk 6

Skapad 2021-01-24 15:36 i Norrtullskolan åk F-6 Söderhamn
Hem och konsumentkunskap åk 6
Grundskola 6 Hem- och konsumentkunskap
Välkomna till hem- och konsumentkunskapen! Ni kommer att arbeta med enkla recept för att förstå olika matlagningsmetoder. Ni kommer att lära er vilka näringsämnen vi behöver, kostcirkeln och tallriksmodellen - hur man bör äta. Vi kommer att varva praktiska uppgifter (laga enklare rätter och baka) med teori. Det ingår även att lära om hygien, ekonomi och miljö.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i hem- och konsumentkunskap ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att planera och tillaga måltider för olika situationer och sammanhang. De ska också få möjlighet att utveckla medvetenhet om vilka resurser valen i hushållet får för hälsa, välbefinnande och gemensamma resurser.

Arbetsmoment

I undervisningen kommer vi att gå igenom dagens måltider, måltidsordning och hur de påverkar kroppen. Vi kommer laga enklare recept för att lära oss olika metoder för matlagning och bakning. Vi kommer även träna på hur de kan läsas och följas samt vanliga begrepp och ord för matlagning och bakning. Vi kommer att titta på filmer om inom ämnet, både miljö och hälsa.

Vi kommer även att gå igenom skillnaden mellan reklam och konsumentinformation och hur vi påverkas av reklam. Vi tittar även igenom olika miljömärken & symboler och pratar om var de finns samt deras betydelse för oss som konsumenter. Därtill diskuterar vi jämställdhet och arbetsfördelning i hemmet samt hur placeringen av varor i en livsmedelsbutik påverkar oss.

Konkreta mål

 • Att kunna läsa och förstå recept
 • Att kunna planera och organisera sitt arbete
 • Att kunna använda redskap och tekniker som krävs för att skapa maträtter
 • Att förstå måltidens inverkan på hälsa och välbefinnande
 • Kunna skillnader mellan reklam och produktinformation
 • Kunna göra enklare prisjämförelser
 • Kunskap om hur sopor påverkar miljön och de kan återvinnas
 • Kunskap om miljöpåverkan kring transporter och förpackningar när det kommer till livsmedel
 • Kunskaper om  olika mattraditioner

Jag tittar t ex på:

 • Hur du tolkar och följer recept
 • Hur aktiv du är i diskussioner inom ämnet
 • Hur du motiverar och resonerar kring val av livsmedel
 • Hur du organiserar och planerar ditt arbete enskilt och i grupp i det praktiska arbetet
 • Förmågan att använda rätt redskap och tekniskt utrustning
 • Hur du löser eventuella problem

         Vi kommer att efter varje lektion göra individuella utvärderingar på dagens lektion.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas samt vanliga ord och begrepp för bakning och matlagning.
  Hkk  1-6
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  Hkk  1-6
 • Planering och organisering av arbetet vid tillagning av måltider och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  1-6
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett säkert sätt.
  Hkk  1-6
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  1-6
 • Olika verktyg som stöd för planering av varierade och balanserade måltider samt hur måltider kan fördelas över en dag.
  Hkk  1-6
 • Måltidens betydelse för gemenskap.
  Hkk  1-6
 • Ungas ekonomi, sparande och konsumtion.
  Hkk  1-6
 • Skillnaden mellan reklam och objektiv konsumentinformation.
  Hkk  1-6
 • Jämförelser av några vanliga varor, till exempel utifrån jämförpris.
  Hkk  1-6
 • Några olika miljömärkningar av produkter och deras betydelse.
  Hkk  1-6
 • Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.
  Hkk  1-6
 • Återvinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar.
  Hkk  1-6
 • Olika mattraditioner, till exempel vid firande av högtider.
  Hkk  1-6

Matriser

Hkk
Hem- och konsumentkunskap Kunskapskraven åk 6

E
C
A
Elevens förmåga att tillaga måltider och att genomföra uppgifter som hör samman med en måltid
Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden och gör det med god anpassning till aktivitetens krav
Elevens förmåga att använda metoder, livsmedel och utrustning
Eleven kan i sitt arbete med att tillaga måltider använda metoder, livsmedel och redskap på ett i huvudsak fungerande och säkert sätt.
Eleven kan i sitt arbete med att tillaga måltider använda metoder, livsmedel och redskap på ett relativt väl fungerande och säkert sätt.
Eleven kan i sitt arbete med att tillaga måltider använda metoder, livsmedel och redskap på ett väl fungerande och säkert sätt.
Elevens förmåga att ge omdömen om arbetsprocessen och resultatet
Eleven ger enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven ger utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven ger välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Elevens förmåga att resonera om varierade och balanserade måltider
Eleven för enkla resonemang om varierade och balanserade måltider.
Eleven för utvecklade resonemang om varierade och balanserade måltider.
Eleven för välutvecklade resonemang om varierade och balanserade måltider.
Elevens förmåga att resonera om hur konsumtion och privatekonomi hör ihop och att jämföra varor utifrån pris och påverkan på miljö och hälsa
Eleven kan föra enkla resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa.
Elevens förmåga att resonera om skillnaden mellan reklam och konsumentinformation
Eleven kan föra enkla resonemang om skillnaden mellan reklam och konsumentinformation.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om skillnaden mellan reklam och konsumentinformation.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om skillnaden mellan reklam och konsumentinformation.