Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ön - en berättande text

Skapad 2021-01-24 16:01 i Ekebyhovskolan Ekerö
Grundskola 4 – 6 Svenska
Du ska få skriva en spännande berättelse i fem delar, som börjar med en flygplanskrasch på en till synes öde ö. Genom arbetet ska du få träna dig på att gestalta och använda olika skrivknep för att få läsaren att vilja fortsätta läsa.

Innehåll

I första delen, Flygkraschen, får du öva dig på att skriva en spännande inledning som fångar läsarens intresse. Därefter får du träna på att gestalta tider och platser och göra en intressant miljöbeskrivning när du utforskar ön där du har kraschat. I den tredje delen upptäcker du att du inte är ensam på ön och får öva dig på att beskriva personliga egenskaper på ett gestaltande sätt. Självklart uppstår ett problem och du får skriva dramatiskt för att i sista och femte delen öva dig på att skapa ett avslut på din berättelse.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Ön - en berättande text

Berättelsen

Börjar
Utvecklar
Befäster
Utvidgar
Innehåll
Texten är begriplig men den ”röda tråden” är svag.
Texten är begriplig och innehåller en enkel handling med en tydlig ”röd tråd”.
Texten har ett relativt tydligt innehåll, med utvecklad handling och ”röd tråd”.
Texten har ett tydligt och för målgruppen intressant innehåll, med en väl utvecklad handling och tydlig ”röd tråd”.
Struktur
Skriver en rad löst sammanhängande händelser med en enkel avslutning. Inledning: Tar bara med delar av informationen och förutsätter att läsaren delar bakgrundskunskapen. Bristande information om tid och plats. Komplikation: Återger en rad händelser men saknar komplikation. Avslutning: Skriver en enkel avslutning, t.ex. ”Det var en dröm.”
Har en i huvudsak fungerande struktur. Introducerar personer och miljöer och fokuserar sedan på en rad händelser med ett enkelt slut. Inledning: Försöker vägleda läsaren med en enkel miljöbeskrivning. Har med information om tid, plats och personer utan närmare beskrivning. Komplikation: Har en inledande händelse som antyder en komplikation. Kopierar och använder komplikationer från välkända berättelser. Avslutning: Försöker skriva en avslutning. Använder vanliga teman, t.ex. att det goda besegrar det onda.
Har en relativt väl fungerande struktur. Orienterar läsaren genom att berätta detaljer, valda för att stegra berättelsens utveckling. Problem introduceras och löses på ett tillfredsställande sätt. Inledning: Beskriver tid, plats och personer med detaljer för att ge berättelsen ett sammanhang. Komplikation: Skapar en tydlig berättelsekurva och utvecklar handlingen genom att ha med mer än en komplikation. Avslutning: Försöker sammanfatta med avsikt att föra berättelsen mot en upplösning. Visar på samspel och konflikter mellan karaktärer och löser någon av konflikterna.
Har en väl fungerande struktur. Väljer att använda, manipulera eller lämna konventionell textstruktur för att skapa spänning. Inledning: Försöker sig på nyskapande berättelsedrag. Ger tillräckligt med detaljer för att etablera samband mellan miljö, huvudpersoner och bipersoner. Komplikation: Utvecklar en berättelsekurva som är följdriktig och sammanhängande. Utvecklar och löser varje komplikation i olika avsnitt. Manipulerar läsaren genom att ge noga utvald information vid olika tillfällen. Avslutning: Binder tydligt ihop de olika delarna med avsikt att föra berättelsen mot en upplösning. Visar på samspel och konflikter mellan karaktärer och löser någon av konflikterna.
Språkliga drag
Ordvalet är vardagligt och meningsbyggnaden i huvudsak korrekt men utan variation. Byter ofta från tredje person till första person. Använder sällan direkt tal. Har vissa svårigheter att hålla ett bestämt tempus. Har vissa svårigheter att hålla ett bestämt tempus. Använder några få enkla sambandsord, som t.ex. ”och, sen”. Texten innehåller några få gestaltande beskrivningar eller berättartekniska grepp.
Ordvalet är relativt varierat och meningsbyggnaden korrekt med viss variation. Börjar använda adjektiv och beskrivande verb. Skriver konsekvent i första eller tredje person. Återger tal ibland. Börjar använda riktig interpunktion i dialoger. Håller sig i viss mån till ett och samma tempus. Använder vanliga sambandsord som t.ex. ”för att, därför, så att”. Texten innehåller enkla gestaltande beskrivningar samt en del berättartekniska grepp, avsedda att skapa spänning och väcka intresse.
Ordvalet är varierat och meningsbyggnaden varieras (både vad gäller längd och sätt att inleda meningarna), med avsikt att skapa spänning och tempoväxling. Använder adjektiv, adverb och beskrivande verb. Använder liknelser och bisatser inledda med prepositioner och adverb, för att utveckla texten. Anpassar perspektivet på ett i stort sett korrekt sätt. Använder dialoger på ett för sammanhanget passande och korrekt sätt. Använder tempus korrekt. Använder mera komplexa sambandsord som t.ex. ”även om, å andra sidan”. Texten innehåller gestaltande beskrivningar av olika slag, liksom olika berättartekniska grepp, medvetet valda för att skapa spänning och väcka intresse.
Ordvalet är passande och höjer kvaliteten och visar på god språklig variation. Kontrollerar effektivt språket och strukturen och väljer noga ord och stil. Anpassar perspektivet på ett för sammanhanget korrekt sätt. Använder dialoger på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Använder tempus korrekt och effektivt. Använder sambandsord på ett välutvecklat sätt, så att texten är lätt att följa och förstå. Texten innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar av olika slag, såväl som liknelser och metaforer. De berättartekniska knepen är medvetet valda och fungerar effektivt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: