👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2021-01-24 16:40 i Knappekullaskolan Lerum
Upplevelse av vatten i olika former.
Grundsärskola 1 – 5 Estetisk verksamhet Kommunikation Verklighetsuppfattning
Du kommer under hela våren 2021 arbeta med tema, Vatten! Var finns vatten någonstans och i vilka former? Vad kan du göra och tillverka med vatten? Hur fungerar vattnets kretslopp?

Innehåll

Mål och syfte

Syftet är att eleven ska få uppleva och utforska vatten i olika former.

Arbetet ska utgå från elevens intresse, nyfikenhet och upptäckarglädje på hens nivå.

Genom att till exempel experimentera på ett lekfullt sätt och använda sina sinnen får eleven möjlighet att uppleva fenomenet vatten.

Under vårt arbete med temat ska eleven ges möjlighet att erfara de olika formerna av vatten; fast, flytande och gas. 

 

Så här ska vi arbeta:

- Lära om flyta-sjunka.

- Vatten i olika former, avdunsta, koka, kondensering, smälta och stelning.

- Skapande av olika djur som finns i havet. 

- Vi ska göra experiment, för att du ska se vattnets möjligheter till att ändra sig. 

- Du kommer få lyssna till Polyglutt.

- Vi kommer ha högläsning och sjunga sånger tillsammans.

- Du kommer att få ta egna foton.

- Lära tecken som stöd (TAKK) uti från temats område. 

- Du ska få titta på filmer från UR-Play och SLI, som handlar om vatten och vattnets väg, på olika sätt.

- Du ska få vara med och skapa en atelje utomhus och visa upp din iskonst.  

 

 • Vi låter dig få uppleva vatten i olika former med alla dina sinnen.
 • Vi observerar vad du gör och vad som händer för att du ska få varierande upplevelser inom temats område.
 • Hur ser det ut på vintern, våren och sommaren?
 • Det blir ev. ett studiebesök.

 

Bedömning

Jag bedömer hur du deltar i de olika momenten. Både ute och inne-aktiviteter.

Jag bedömer om du visar igenkännande i de olika momenten och visar förväntan inför aktiviteter inom temat.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
  ES
 • undersöka estetiska uttryck i olika konstformer, tidsepoker, traditioner och kulturer, och
  ES
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  ES
 • samspela med andra,
  KOM
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet,
  VEU
 • reflektera över samband mellan orsak och verkan,
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
  ES  1-3
 • Fotografering och filmande.
  ES  1-3
 • Rytmik, rim och ramsor.
  ES  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremålets uttryck.
  ES  1-3
 • Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål, till exempel färg, lera, metall, textil och trä.
  ES  1-3
 • Verktyg, redskap och instrument som kan användas i estetisk verksamhet.
  ES  1-3
 • Bildtekniker, till exempel teckning, målning och modellering.
  ES  1-3
 • Hantverkstekniker med olika material, handverktyg och redskap.
  ES  1-3
 • Bilder som är aktuella för eleven och vilket budskap de förmedlar.
  ES  1-3
 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
  ES  4-6
 • Färg, form och struktur, samt deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.
  ES  4-6
 • Fotografering och filmande.
  ES  4-6
 • Sång- och danslekar.
  ES  4-6
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremålets uttryck.
  ES  4-6
 • Presentationer, framträdanden, såval med som utan digitala verktyg.
  ES  4-6
 • Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål, till exempel färg, lera, metall, textil och trä.
  ES  4-6
 • Verktyg, redskap, instrument och maskiner som kan användas i estetisk verksamhet.
  ES  4-6
 • Bildtekniker, till exempel teckning, målning och modellering.
  ES  4-6
 • Bildhantering, såväl med som utan digitala verktyg.
  ES  4-6
 • Hantverkstekniker med olika material, handverktyg och redskap.
  ES  4-6
 • Arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  ES  4-6
 • Reklam- och nyhetsbilder och andra för eleverna aktuella bilder. Hur de är uppbyggda och vilket budskap de förmedlar.
  ES  4-6
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang.
  ES  4-6
 • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer, turtagning, att initiera och avsluta samspel eller samtal.
  KOM  1-3
 • Kommunikation i olika sammanhang, till exempel under raster eller med digitala verktyg.
  KOM  1-3
 • Kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  1-3
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka elevens kommunikation.
  KOM  1-3
 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger, bilderböcker och sagor.
  KOM  1-3
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  1-3
 • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer, turtagning, att initiera, upprätthålla och avsluta samspel eller samtal.
  KOM  4-6
 • Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i skolbibliotek eller med digitala verktyg.
  KOM  4-6
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckas på olika sätt.
  KOM  4-6
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.
  KOM  4-6
 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, sagor och myter.
  KOM  4-6
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  4-6
 • Människans upplevelser med hjälp av olika sinnen.
  VEU  1-3
 • Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper.
  VEU  1-3
 • Tidsuppfattning, till exempel länge, före och straxt.
  VEU  1-3
 • Uttryck för tid som beskriver nutid, dåtid och framtid samt uppdelning av tid, till exempel morgon, veckodag och årstid.
  VEU  1-3
 • Planering av händelser i tidsföljd, och tidsåtgång för aktiviteter.
  VEU  1-3
 • Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras utifrån sina egenskaper.
  VEU  1-3
 • Strukturer och egenskaper hos olika material och hur de kan upplevas, till exempel varmt, blankt och mjukt.
  VEU  1-3
 • Längd, volym och massa och hur de kan storleksordnas och jämföras.
  VEU  1-3
 • Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper. Hur detta kan påverka människor, djur och växter.
  VEU  4-6
 • Vattnets olika former och kretslopp i naturen.
  VEU  4-6
 • Tidsuppfattning, till exempel länge, före och straxt.
  VEU  4-6
 • Uttryck för tid som beskriver nutid, dåtid och framtid samt uppdelning av tid, till exempel morgon, veckodag och årstid.
  VEU  4-6
 • Planering av händelser i tidsföljd, och tidsåtgång för aktiviteter.
  VEU  4-6
 • Avbildningar av verkligheten, till exempel bild, foto och film.
  VEU  4-6
 • Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras, sorteras och kategoriseras utifrån sina egenskaper.
  VEU  4-6
 • Strukturer och egenskaper hos olika material och hur de kan upplevas, till exempel varmt, blankt och mjukt.
  VEU  4-6
 • Längd, volym och massa och hur de kan mätas, storleksordnas och jämföras.
  VEU  4-6