👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet

Skapad 2021-01-24 16:57 i Vaxö skola Vaxholm Stad
Grundskola 4 – 6 Fysik
Vad är elektricitet? Är det skillnad på strömmande och statisk elektricitet? Hur kan en glödlampa lysa? I det här arbetsområdet kommer du få lära dig om elektricitet. Hur vi omvandlar olika energiformer till elektricitet och fundera över hur sårbart vårt samhälle är utan den.

Innehåll

Det här ska vi lära oss:

Du kommer lära dig skillnaden på seriekoppling och parallellkoppling, hur ett batteri får en glödlampa att lysa, eller en summer att låta och vad el säkerhet är. Finns det material som leder ström och finns det material som inte leder ström? Vad kallas de? Vi kommer att lära oss om olika energikällor och hur vi får el till våra hus.

 

Så här ska vi jobba:

Vi kommer lära oss genom att genomföra laborationer och diskutera laborationernas resultat, arbeta i par och smågrupper och läsa faktatexter i fysikbok och titta på filmer. 

 

När ska vi jobba:

Vi arbetar under v.49 - v. 4.

 

Så här ska du få visa:

Du får visa dina kunskaper genom ett praktiskt prov, där du med ledningar, batterier, lampor m.m. visar att du kan använda fysikens begrepp och kan göra olika kopplingar. Dina insatser visar du även genom din delaktighet under laborationer och lektioner. Ni kommer få en exit ticket och vi kommer avsluta med en Kahoot om elektricitet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  C 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Fy  C 6
 • Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
  Fy  C 6
 • I utvecklade och underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  C 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  A 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Fy  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  A 6